hanes Llyn HistoryHanes - History

timeline


Llinellau Amser lleol -
 Local Time Lines

Nefyn

Porthdinllaen

Rhiw


LLinell amser forwrol Llŷn -

Llŷn maritime timeline

1760 - 1799

1800 - 1839

1840 - 1859

1860 -1879

1880 - 1899

1900 - 1919

1920 - 1943


homw

Adran Llinellau Amser lleol - Local Time Lines Section

Llinellau Amser lleol

Gwybodaeth lleol.

Nefyn    Porthdinllaen    Rhiw

Llinellau Cyffredinol

Gwybodaeth testun neu pwnc arbennig.

LLinell amser forwrol Llŷn.

 


 

timeline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMGUEDDFA HANESYDDOL A MORWROL LLŷN, NEFYN

Hen Eglwys y Santes Fair, Stryd y llan, Nefyn.

Ar agor: Dechrau Gorffenaf hyd ganol Medi. Dydd Llun i Sadwrn: 10:3Oam - 4.30p.m. Dydd Sul: 2:OOp.m. - 4.00p.m. Mynediad:AM DDIM - Rhoddion yn dderbyniol.

nefyn

Cawn ffotograffau, darluniau ac arteffactau yn dangos y cysylltiad agos fu rhwng yr ardal a'r môr - adeiladu llongau a llongau mawr yn hwylio'r byd gyda chriw a swyddogion o Nefyn - yn ogystal a bywyd dyddiol ar droad y l9fed ganrif.

 

 Local Time Lines

These timelines pertain to the village or town only.

Nefyn     Porthdinllaen    Rhiw

General Time Lines

These timelines pertain to a topic or theme and contain information from all over Llŷn.

Llŷn maritime timeline


 

amser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEYN HISTORICAL & MARITIME MUSEUM, NEFYN

Old St Mary's Church, Church Street, Nefyn Open; Beginning July to mid September. Monday to Saturday: lO.3Oam - 4.3Opm Sundays: 2.OOpm - 4.OOpm

Admission; FREE - Donations acceptable.

The Museum is housed in the Old Church on the site of a 6th century Celtic church. There is a weather vane shaped as a full rigged ship on the tower.

Through painting, photographs and artefacts is shown the local maritime history including ship building, coasting vessels, herring industry and also everyday life at the turn of the 19th century.

 

Rhif Elusen . Charity No. 514365

 

 

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9