BoduanAdranau - Sections

Boduan llyn

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau oriel Historical Photo Gallery

Mae'r bryn gaer Garn Boduan werth ei weld enwedig pan mae tyfiant yr haf wedi marw. Mae'r safle gofrestredig hon yn dyddio yn ôl i ddau gyfnod cyn Rufeinig gydag olion diweddarach ar y copa. Ar y llethrau deheuol a dwyreiniol ceir olion ffermydd cynar.

Y brif Ty yn yr ardal yw plas Boduan. Cartref i teulu pwysig yn hanes Sir Gaernarfon.

 

The hillfort on Garn Boduan is an excelent example of the first inhabitants of Llyn. A listed monument it dates back to pre-roman times. with a subsequent re-building and then a medeival fort built on the sumit. On it's south and eastern slopes are two early farmsteads.

The principal house in the area is Plas Boduan, formerly the seat of the Wynne family who also totaly re-built the parish church.

 

 

abererch


Safle Boduan Home    Safle Hanes - History Home     Dogfennau - Documents

Oriel hanesyddol oriel historical gallery

 

 

 
aberdaron
 

aberdaron

aberdaron

aberdaron

© penllyn.com 2000-9