AbererchAdranau - Sections

Abererch llyn

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau VIEWS Historical Photo Gallery

Roedd y plwyf mawr hwn yn ran o gwmwd Dinllaen, ac yna yn ran o Eifionydd. Mae heddiw yn dynodi ffin De Ddwyreiniol Llŷn. Mae'n ymestyn i'r Gogledd tuag at y Ffôr. Mae yng nghanol y pentef y mae pont tri bwa.

Adeiladwyd yr Eglwys blwyfol, Eglwys St. Cawrdaf yn wreiddiol yn yr 14gan ond gwneuthpwyd newidiwdau iddi rhwng 1520 a 1600. Yn y fynwent saif carreg fedd y bardd Robert ap Gwilym Ddu 1766-1850. awdur yr emyn "Mae'r gwaed a redodd ar y groes"

Mae yna gromlech ir gogledd y plwyf ar bryn wrth ymyl Y Ffôr.

This large parish formerly in part a commote of dinllaen, and then of Eifionydd marks the south eastern boundary of Llŷn. It stretches Northward towards Y Ffôr. The three arched bridge lies at the center of the village.

The parish church of St. Cawrdaf originally C14 with additions between 1520-1600 . In the churchyard can be found the Gravestone of the poet Robert ap Gwilym Ddu.

At the northern edge of the parish on top of a hill near Y Ffôr stands a cromlech.

 

 

abererch


Safle Abererch Home    Safle Hanes / History Home     Dogfennau / Documents

Oriel hanesyddol Abererch historical gallery

 

 

 
aberdaron
 

aberdaron

aberdaron

aberdaron

© penllyn.com 2000-9