AbersochAdranau - Sections

Abersoch llyn

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau / Historical Photo Gallery

Mae Ynysoedd St Tudwal allan yn y bae a rhai olion sefydliadau mynachaidd wedi ei cofrestru a chafwyd rhai darnau o lestri Rhufeinig mewn cloddiad ddechrau'r ganrif ddiwethaf.

Yr oedd gweithfeydd plwm plwyf Llanengan yn bwysig o gyfnodau cynnar a buont yn dal i gael eu gweithio hyd ddiwedd y Cl9. Mewnfudodd nifer o Gernywiaid i'r gweithfeydd a hynny wedi gadael dylanwad ar rai cyfenwau dieithr yn yr ardal.

Datblygiad masnachol ac uchel-ael arbennig yn ystod ail hanner y ganrif ddiwethaf. Yn un o Seisnigrwydd cyfoethog Eingl-Americanaidd yn ystod y tymor gwyliau ac enghraifft o' r trawsnewid all ddigwydd pan fo'r diwydiant twristiaeth yn llwyddiannus.

 

The two islands out in the bay - St Tudwals, on these islands are the remains of a monastic settlement . This listed site was excavated at the start of the C20 and shards of roman pottery were found .

The lead mine workings of Llanengan were an important employer from the earliest of times and were worked until the end of the C19. Many Cornish miners came to work here, some stayed and this has left its mark in the form of unusual surnames in the area.

The development of Abersoch village as a tourist center has only really come about during the last half of the last century. The transformation of the summer months is a fine example of what can happen when the tourist Industry is successful.

 

 

car post abersoch

Car Post Abersoch

 


Safle Abersoch Home    Safle Hanes / History Home     Dogfennau / Documents

Oriel hanesyddol Abersoch historical gallery

 

 
aberdaron
 

aberdaron

aberdaron

aberdaron

© penllyn.com 2000-9