Bryncroes

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Plant ysgol Bryncroes 1972

Yr ysgol wedi cau ar ôl brwydr ffyrnig dros ddwy flynedd rhwng y rhieni a'r Awdurdod Addysg (1969-1972) a'r adeilad yn ganolfan gymdeithasol erbyn hyn.

The school was closed after a fierce confrontation between parents and the local education authority (1969-72), and the building is now used as a community center.

mwy / more

Gyda cymorth y Cyngor Cymuned


 

 
 

© penllyn.com 2000-5