Edern

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau / Historical Photo Gallery

Mae'r plwyf hwn hefyd yn cynnwys Porthdinllaen.

Fe ailadeiladwyd y'r Eglwys, Eglwys St. Edern yn 1867-8 a'r adfeilion Eglwys flaenorol o'r canoloesoedd.

Yn Rhosgor y daeth y "Cyprian" ar y creigiau yn 1881.

The promentory of Dinllaen and Porth dinllaen are in this parish.

The parish church of St Edern was rebuilt 1867-8 on the footings of a former medieval church.

The "Cyprian" was wrecked off Cwmistir in 1881.

Arwyddion yr amserau ym mhentref Edern rhwng 1906 a 1912. Bws "Cambrian"

 


Safle Edern Home    Safle Hanes / History Home     Dogfennau / Documents

Oriel hanesyddol Edern historical gallery

Gyda cymorth y Cyngor Cymuned / With the support of the Community Council

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

 
 

© penllyn.com 2000-5