Llanengan

This brief history is evolving follow the links for more information.

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

e-mail contributions@e-bost cyfraniadau

Pentref Llanengan a'r eglwys hynafol yw hen ganolfan y plwyf. Yr eglwys Wedi ei chysegru i St Engan a thraddodiad fod cysylltiad rhwng y sefydliad mynachaidd canoloesol a'r abaty yn Enlli, Mae'r adeilad presennol yn dyddio'n ol i'r bymthegfed ganrif ond yr oedd yma eglwys cyn hynny.

Yr oedd gweithfeydd plwm plwyf Llanengan yn bwysig o gyfnodau cynnar a buont yn dal i gael eu gweithio hyd ddiwedd y Cl9. Mewnfudodd nifer o Gernywiaid i'r gweithfeydd a hynny wedi gadael dylanwad ar rai cyfenwau dieithr yn yr ardal.

Y ffynnon ar hyd y llwybr i'r dde o'r eglwys o bosibl yn ffynnon ag iddi rinweddau iachau yn y Canol Oesoedd.

 

The village church of Llanengan is the center of this old parish. The church dedicated to St Engan with links in the middle ages to the monastery at Enlli. The present church dates back to the C15 but there was a church here much earlier.

The lead mine workings of Llanengan were an important employer from the earliest of times and were worked until the end of the C19. Many Cornish miners came to work here, some stayed and this has left its mark in the form of unusual surnames in the area.

The spring to be found along the path to the right of the Church is said to have had curative properties and Llanengan itself became a place of pilgrimage during the middle ages.

 

Cerbyd dau bwrpas eiddo J. W. Thomas, Llanengan, lori nwyddau weithiau neu i gario pobl. Trip o eglwys St Aelrhiw yw hwn ym Mhwllheli ar ei ffordd i Aberystwyth meddir.


Oriel hanesyddol Llanengan historical gallery

 

 
 

© penllyn.com 2000