Llannor

This brief history is evolving follow the links for more information.

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

e-mail contributions@e-bost cyfraniadau

Roedd yna nifer o faeni hirion yn arfer bod yn Llannor, ond cafodd y rhan fwyaf ohonynt eu tyllu fynny gan archiolegwyr nad oedd yn gwybod yn well. Maent wedi bod yn sefyll am ddegawdau yn selar Amgueddfa Rhydychen, ond nawr maent ar arddangos ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn Llanbedrog.

Eglwys Llannor.

Mi fuodd y ty yn Bodfel yn gartref i deulu lleol pwerus, ond nawr mae'n ganolfan Hamdden a Chrefft.

There used to be several standing stones around Llannor but they were dug up (for the most part) by over zealous early archeologists. They have stood for decades in the cellar of an Oxford museum, but now stand in Plas Glyn Y Weddw in Llanbedrog.

The church of The Holy Cross Llannor.

The house at Bodfel was the seat of a powerfull local family. It is now a craft and leisure centre.


 

 

 
 

© penllyn.com 2000