hanes Llyn HistoryHanes - Historyllyn


Amgueddfa - Museum

Nefyn


Cychod Achub -
Lifeboats

Abersoch

Porthdinllaen

Pwllheli


LLongddrylliadau -
Shipwrecks

Edern

Llangwnnadl

Nant Gwrtheyrn


LLinell amser forwrol Llŷn - Llŷn maritime timeline

1760 - 1799

1800 - 1839

1840 - 1859

1860 -1879

1880 - 1899

1900 - 1919

1920 - 1951


homw


Adran Forwrol - Maritime Section

Llyn


Llinell amser - Timeline

1760 - 1799

1800 - 1839

1840 - 1859

1860 -1879

1880 - 1899

1900 - 1919

1920 - 1951


Amgueddfa - Museum

Nefyn


LLongddrylliadau - Shipwrecks

Edern

Llangwnnadl

Nant Gwrtheyrn


 

 

 

 

 

Llinell amser forwrol Llŷn


1760-1799

1760 - Adeiladwyd y llong gyntaf yn Nefyn, sef y "Hopewell".

1762 - Allforiwyd pennwaig o Nefyn i Ddulyn a Chorc. O Corc fe allforiwyd y pennwaig mewn casgeni ar gwch 'transport' oedd yn mynd dramor i'r 'H.M. Plantations'.

1763 - Smyglwyd rym i Borthdinllaen oddi ar "cutter". (Cwch bach un Hwylbren)

1767 - Smyglwyd te a brandi oddi ar slwp 100 tunell yn Aberdaron.

1767 - Adeiladwyd y slwp "Nancy" yn Edern.

1774 - Adeiladwyd y slwp "Venus" yn Abersoch.

1780 - Bu farw Timothy Edwards o Nanhoron, tra yn gapten ar long 76-gwn sef y "Cornwall".

1785 - Aeth llong smyglo ar y creigiau ym Mhorthdinllaen a chafodd ei dal gan swyddogion y tollau.

1786 - Adeiladwyd y Brig"Maria" yn Nefyn.

1786 - Agorwyd cofrestr y tollau ym Miwmarus er mwyn cofrestru pob cwch o Glwyd i Feirionydd.

1786 - Daliwyd cwch ym Mhorthdinllaen ar ôl iddo fod mewn cysylltiad a lugger smyglo. Hwyliwyd cwch arall o Borthdinllaen i angorfa sâff oddi ar Enlli.

1788 - Adeiladwyd y llong "Sisters" 27 tunell yn Nefyn.

1790 - Hwyliodd John Evans i'r Amerig a darganfod 'indiaid cochion' oedd yn siarad Cymraeg. Roedd hyn ar y daith enwog o 1300 milltir i fyny'r Missouri.

1791 - Gwelwyd llong smyglo ynghyd a 'privateer' Ffrengig oddi ar Borthdinllaen.

1791 - Dwynwyd llong y dynion tollau o Borthdinllaen gan long smyglo.

1796 - Cipiwyd y "Felicity" o Nefyn gan y Ffrancwyr.

1796 - Adeiladwyd y llong "Active" 86 tunell ym Mhwllheli.

1797 - Bu farw John Evans a ddarganfyddodd yr 'Indiaid cochion' Cymraeg.


Llyn


1800 - 1839

1802 - Dinistrwyd y scwner "Lovely" ar Maen Mellt, tra'n morio o Gaer gyda llwyth o fwyd. Dywedwyd fod pobl y cylch yn pysgota caws gyda pic-ffyrch odd ar gychod rhwyfo.

1802 - Adeiladwyd y "Swallow" yn Rhiw.

1804 - Yn ystod y flwyddyn cafwyd 656 o gychod ym Morthdinllaen.

1804 - Daliwyd y "Caroline" a'r llong "Jane" ym Mhwllheli am smyglo halen.

1805 - Drylliwyd y slwp "Sisters" 27 tunnell a gafodd ei adeiladu yn Nefyn.

1806 - Cafodd deddf seneddol gadarnhad brenhinol ym Mai i godi glanfa ac adeiladau eraill ym Mhorthdinllaen.

1806 - Adeiladwyd y llong "Ann" ym Mhwllheli.

1807 - Dechreuwyd adeiladu y "Whitehal"l ym Morthdinllaen, ynghyd a glanfa newydd. Gwnaed hyn gan obeithio y byddai Porthdinllaen yn cael ei ddewis fel y prif borthladd rhwng Prydain a'r Iwerddon, yn lle Caergybi.

1808 - Ffurfiwyd 'Porthdinllaen Harbour Co.' gyda chyfalaf o £12,000.

1808 - Cipiwyd y cwch "Margaret" o Bwllheli gan y Ffrancwyr.

1808 - Dechreuwyd adeiladu y cob ym Mhorthmadog gan Mr Maddocks.

1808 - Daliwyd lygar yn Aberdaron am smyglo halen.

1810 - Gwrthodwyd y cais seneddol i sefydlu Porthdinllaen yn borthladd swyddogol rhwng Prydain a'r Iwerddon.

1812 - Adeiladwyd y llong"Alert"ym Mhwllheli.

1814 - Drylliwyd y "Dunahoo" ym Mhorth Colmon.

1815 - Gwelwyd 'Press gangs' o gwmpas Llyn.

1815 - Gwelwyd y stemar gyntaf yn 'hwylio' oddi ar arfordir Llyn..

1815 - Adeiladodd Robert Jones lanfa a iard lo ym Mhorthdinllaen.

1815 - Adeiladwyd y brig "Waterloo" yn Nefyn. Suddwyd y llong ar ôl taro morfil ym mor y gogledd.

1816 - Daliwyd llong smyglo yn dadlwytho halen ym Mhorth Colmon.

1817 - Drylliwyd llong ym Mhorthdinllaen a bu'r criw i gyd foddi.

1817 - Adeiladwyd y brig "Agnes" 85 tunnell ym Mhwllheli.


1818 - Drylliwyd llong o dramor yn Abersoch a oedd yn cario baco.


1819- Rhag. 17eg, bu farw 5 ym Mhorth Iago, wedi i gwch bach oddi ar y llong "Bristol" droi drosodd.


1821
- Adeiladwyd y goleudy ar ynys Enlli.


1822 - Drylliwyd y cwch fferi i Enlli. achubwyd bywydau 14 ond bu farw 6.

1823 - Adeiladwyd y Sgwner "Brunswick" ym Mywllheli.


1824 - Drylliwyd llong o'r Iwerddon a oedd yn cario baco ym Mhorth Neigwl.

1824 - Adeiladwyd y "George the Fourth" 90 tunnell yn Nefyn.


1825
- Llwythwyd 612 o longau ym Mhorthdinllaen yn ystod y flwyddyn yma.


1830
- Ebrill 9fed. Drylliwyd y llong "Newry" yn Ogof Newry . 'Roedd yn cario 400 o ymfudwyr i'r Amerig, bu farw llawer ohonynt.

1831 - Adeiladwyd y Slwp "Ann & Ellen" 110 tunnell, ym Mhwllheli.


1832
- Drylliwyd y llong "Rossey" o Iwerddon ar greigiau Morfa Trwyn Glas achubwyd yr oll o'r criw.

1834 - Adeiladwyd y Sgwner "Andes" 72 tunnell ym Mhwllheli.

1835 - Adeiladwyd y brig "Ann" ym Mhwllheli.


1836 - Rhag. 25, Drylliwyd y llong "Rhine" yn swnt Enlli tra yn teithio o "Stockton" i Lerpwl. Ni chollwyd bywydau.

1836 - Adeiladwyd y Sgwner "Catherine & Mary" 73 tunnell ym Mhwllheli.


1837
- Bu farw rhai pan gafodd cwch pysgota ei drawo gan long ym Mhwllheli.

1838 - Adeiladwyd y Sgwner "Cefn Amlwch" 80 tunnell yn Nefyn.

1838 - Adeiladwyd y Sgwner "Betty" 72 tunnell ym Mhwllheli.


1838 - Collwyd y sgwner "Sceptre" ym mae Caernarfon bu farw 5.

1838 - Collwyd y brig"Ann" (a adeiladwyd ym Mhwllheli 1835) tra yn gweithio yn y diwidiant coed yng Nghanada.

1839 - Adeiladwyd y Sgwner "Superb" 90 tunnell yn Nefyn.

1839 - Drylliwyd y llong "Transit" ym Mhorth Neigwl. Roedd yn cario cotwm.


Llyn


1840 - 1859

1840- Agorwyd cofrestr y tollau yng Nhaernarfon.

1840 - Adeiladwyd y Sgwner "Ann" 105 tunnell ym Mhwllheli.

1840 - Drylliwyd y scwner "Bodvel" o Nefyn oddi ar sir Benfro.

1840 - Drylliwyd y Llong "Arferstone" ym Mhorth Neigwl, tra'n cario aur.

1841 - Adeiladwyd y Sgwner "Maria Catherine" 89 tunnell yn Nefyn.


1841 - Drylliwyd Brig ym Mhenllech.

1841 - Adeiladwyd y Sgwner "Reindeer" 75 tunnell yn Nefyn.


1842 - Adeiladwyd y Brig "Gwen Owen" ym Mhwllheli.


1843 - Ion 7ed Bu farw 20 ar fwrdd y stemar "Monk" pan gafodd ei dryllio ym mae Caernarfon, roedd yn cario moch i Lerpwl.


1843 - Drylliwyd y llong hwylio "Sappho" ger Pistyll.


1843 - Cafodd 12 o longau eu chwythu i'r lan ym Mhorthdinllaen yn ystod storm.


1843 - Drylliwyd y sgwner "Rose in June" ym mae Caerarfon.


1843 - Adeiladwyd y llong "Mary Holland" 364 tunnell ym Mhwllheli.


1843 - Bu farw John Williams, Brenin Enlli, pan fu iw gwch droi drosodd mewn storm. Cafodd ei gladu ym mynwent Aberdaron.


1843 - Cyrhaeddodd 900 o longau i Borthdinllaen yn y flwyddyn yma.


1843 - Ffurfiwyd y 'Pwllheli and Nefyn Mutual Marine Insurance Co.' yn nhafarn y Star ym Mhwllheli.

1843 - Adeiladwyd y Sgwner "Richard" 100 tunnell yn Nefyn.


1844 - Drylliwyd y Barc "Scotland" ym mae Caernarfon.


1844 - Adeiladwyd y Twr yn Nefyn er mwyn gwylio'r cychod.


1845 - Drylliwyd y Slwp "Pilot" yn Nefyn.

1845 - Adeiladwyd y Sgwner "Three brothers" 93 tunnell yn Nefyn.


1845 - Lansiwyd y llong ' Elizabeth Grange ' ym Mhwllheli.


1846 - Lansiwyd y Barc "Charles Bronwell" ym Mhwllheli.


1846 - Drylliwyd Brig o Glasgo ym Mhorthdinllaen bu farw y criw i gyd.


1847 - Rhag. daeth llong gyda neb ar ei bwrdd ar wahan i un mochyn, i'r lan ym Mhenychain!.

1847 - Adeiladwyd y Sgwner "William Henry" 72 tunnell yn Nefyn.


1847 - Adeiladwyd y cwch "Mary Ann Folliett" ym Mhwllheli.

1848 - Adeiladwyd y Sgwner "Mary Reynolds" 67 tunnell yn Nefyn.

1848 - Adeiladwyd y Smac "Ellen" 55 tunnell yn Nefyn.

1848 - Adeiladwyd y Sgwner "Prosper" 130 72 tunnell yn Nefyn.


1848 - Adeiladwyd y llong "William Carey" , 659 tunnell ym Mhwllheli.

1848 - Adeiladwyd y Llong "Ancient Briton" 411 tunnell ym Mhwllheli.

1848 - Adeiladwyd y Sgwner "Jane Roberts" 100 tunnell yn Nefyn.


1849 - Drylliwyd Y Sgwner "Mermaid" yn swnt Enlli.

1849 - Adeiladwyd y Sgwner "Sedelous" yn Nefyn.

1850 - Adeiladwyd y Brig "Catherine Alice" 98 tunnell, a'r Sgwner "Catherine Thomas" 104 tunnell yn Nefyn.

1850 - Adeiladwyd y Sgwner "Mary Watkins" 130 tunnell yn Nefyn.


1850 - Drylliwyd y Slwp " Elizabeth" ym Mhwllheli.


1850 - Drylliwyd y Smac "Sellar" ym Mhorthor, Aberdaron.


1852 - Drylliwyd Y Sgwner "Silah" ym Mhorthdinllaen.


1852 - Drylliwyd Y Sgwner "Caroline" ym Mhwllheli.

1852 - Adeiladwyd y Sgwner"Ann Jones" 85 tunnell ym Mhwllheli


1852 - Adeiladwyd y Barc "Koh-I-Noor" ym Mhwllheli.

1852 - Drylliwyd y Llong"Ancient Briton" (a adeiladwyd ym Mhwllheli yn 1848), yn Colombo.


1853 - Sefydlwyd gorsaf Bad Achab yng Nghrieieth.


1853 - Daeth llong o Norwy i'r lan ym Mhorth Cadlan, roedd y llong yn cario olew. Bu'n rhaid iddi aros am y llanw nesaf cyn mynd ar ei thaith.


1853 - Drylliwyd y cychod "Matilda" a "Celerity" ym Mhwllheli bu farw'r oll or criw.

1853 - Adeiladwyd y Brig "Britannia" ym Mhwllheli.


1855 - Lansiwyd y Barc "Robert Thomas" yn Nefyn.

1855 - Drylliwyd y Smac "Ann & Elizabeth" ym Mhwllheli, achubwyd y criw.


1856 - Aeth y llong "William Carey" (a adeiladwyd ym Mhwllheli) i drafferthion ym Mae Caernarfon.

1856 - Drylliwyd y "Villa" ym Mhorth Colmon.

1857 - Collwyd y Sgwner "Thomas" o Neryn, oddi ar Gaergybi.

1857 - Adeiladwyd y Brig "Linus" yn Nefyn.

1858 - Hydref 18. Drylliwyd y Fflat "Ann" (a adnabyddir yn well fel Fflat Huw Puw) ar ynys St. Tudwal. Yr un Fflat a geir yng Ngherddi Huw Puw gan yr Athro Glyn Davies.

1859 - Adeiladwyd y Sgwner dri mast "Ann & Jane Pritchard" 139 tunnell ym Mhwllheli.

1859 - Chwipiodd stormydd geirwon ar hyd arfordir gogleddol Llyn. Drylliwyd nifer fawr o gychod. Rhai or mwyaf nodedig oedd - Llong Spaeneg ym Mhorth Colmon. Scwner ym Mhorth Felin gyda'r oll o'r criw. Drylliwyd naw cwch ym Mhorthor, gyda saith criw cyfan yn boddi. Dywedwyd fod y cyrff wedi eu malu yn erbyn yn creigiau.

Llyn


Llyn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMGUEDDFA HANESYDDOL A MORWROL LLYN, NEFYN

Hen Eglwys y Santes Fair, Stryd y llan, Nefyn.

Ar agor: Dechrau Gorffenaf hyd ganol Medi. Dydd Llun i Sadwrn: 10:3Oam - 4.30p.m. Dydd Sul: 2:OOp.m. - 4.00p.m. Mynediad:AM DDIM - Rhoddion yn dderbyniol.

Llyn

Cawn ffotograffau, darluniau ac arteffactau yn dangos y cysylltiad agos fu rhwng yr ardal a'r môr - adeiladu llongau a llongau mawr yn hwylio'r byd gyda chriw a swyddogion o Nefyn - yn ogystal a bywyd dyddiol ar droad y l9fed ganrif.

Lleyn Maritime Timeline


1760-1799

1760 - The first vessel to be built at Nefyn, The "Hopewell".

1762 - ships from Nefyn supplied herring to the ports of Dublin and Cork. At Cork they supplied herring in barrells for a transport that was sailing for H.M. Plantations abroad.

1763 - Smuggling cutter landed rum at Porthdinllaen.

1767 - A sloop of 100 tons anchored at Aberdaron, smuggling tea and brandy

1767 - Sloop "Nancy" built at Edern.

1774 - The sloop "Venus" was built at Abersoch.

1780 - Captain Timothy Edwards of Nanhoron, died whilst in control of the 76-gun ship the "Cornwall".

1785 - A large smuggling cutter was temporarily disabled on the rocks at Porthdinllaen and was seized by the customs officers.

1786 - The Brigantine "Maria" 95 tons, was built at Nefyn.

1786 - Beaumauris Customs register opened, to register all vessels from Clwyd to Meirionydd.

1786 - Boat seized at Porthdinllaen after being in communication with a smuggling lugger. Another lugger sailed from Porthdinllaen to anchor safely off Enlli.

1788 - The Sloop "Sisters" 27 tons, was built at Nefyn.

1790 - John Evans sailed to America and discovered the welsh speaking Indians on his 1300 mile penetration up the Missouri.

1791 - Smuggling vessel with a French privateer seen off Porthdinllaen.

1791 - The customs boat at Porthdinllaen was seized by a smuggling lugger.

1796 - The sloop "Felicity" of Nefyn was captured by the French.

1796 - The Brig "Active" 86 tons, was built at Pwllheli.

1797 - Death of John Evans the explorer.


Llyn


1800 - 1839

1802 - The schooner "Lovely" was wrecked on Maen mellt, whilst on a passage from Chester whilst loaded with foodstuffs.

1802 - The "Swallow" was built at Rhiw.

1804 - During this year there were a total of 656 vessels recorded as being put into Porthdinllaen.

1804 - The wherry "Caroline" and the sloop "Jane" were both seized at Pwllheli for smuggling salt.

1805 - The Sloop "Sisters" 27 tons, (built at Nefyn 1788) was wrecked.

1806 - In May, a parliamentary bill received Crown approval for new buildings and a pier at Porthdinllaen.

1806 - The Ship "Ann" built at Pwllheli.

1807 - The building of a new pier and Inn commenced at Porthdinllaen. This speculative investment was made when it seemed likely that Porthdinllaen would be chosen over Holyhead as the route to Ireland.

1808 - Following on from the above, Porthdinllaen Harbour Co. was formed with capital of £12,000.

1808 - The brig "Margaret" of Pwllheli was captured by the French.

1808 - Mr Maddocks started building the embankment at Porthmadog.

1808 - A lugger was seized at Aberdaron, smuggling salt.

1810 - The bill before parliament to constitute Porthdinllaen as a harbour for Irish trade was rejected.

1812 - The Brig "Alert" built in Pwllheli.

1814 - The "Dunahoo" was wrecked at Porth Colmon.

1815 - Press gangs visited Lleyn.

1815 - The first steam ship was sighted off the Lleyn coast.

1815 - Robert Jones built a Pier and coal yard at Porthdinllaen.

1815 - The brig "Waterloo" was built at Nefyn. She was later to be lost in the North sea after purporting to have struck a whale.

1816 - A smuggling lugger was seized at Porth Colmon, whilst landing salt.

1817 - Ship wrecked at Porthdinllaen with the loss of all hands.

1817 - The Brig "Agnes" 85 tons was built at Pwllheli.


1818 - A foreign ship was wrecked at Abersoch, it was carrying Tobacco.


1819 - Dec. 17th, a boat from the Brig "Bristol" anchored at Porth Iago, capsized with the loss of 5 lives


1821
- Lighthouse built at Bardsey Island.


1822 - The Bardsey ferry boat lost with 6 lives, 14 were saved.

1823 - The Schooner "Brunswick, built at Pwllheli.


1824 - An Irish ship with a cargo of tobacco was wrecked at Hell's mouth.

1824 - The Brigantine "George the Fourth" 90 tons, was built at Nefyn.


1825
- 612 vessels were loaded at Porthdinllaen this year.


1830
- Aprill 9th. The Emigrant ship "Newry" bound for the U.S.A. with 400 passengers, was wrecked at Ogof Newry, with great loss of lives.

1831 - The Sloop "Ann & Ellen" 110 tons, was built at Pwllheli.


1832
- The Ship "Rossey" of Ireland was wrecked at Morfa Trwyn Glas rocks, all crew were saved.

1834 - The Schooner "Andes" 72 tons, was built at Pwllheli.

1835 - The Brig "Ann" was built at Pwllheli.


1836 - Dec 25th, The ship "Rhine" was wrecked in Bardsey sound whilst on a passage from Stockton to Liverpool. No lives were lost.

1836 - The Schooner "Catherine & Mary" 73 tons, built at Pwllheli.


1837
- A fishing boat at Pwllheli was run down by another vessel with loss of life.

1838 - The Schooner "Cefn Amlwch" 80 tons, built at Nefyn.

1838 - The Schooner "Betty" 98 tons, built at Pwllheli.


1838 - The Schooner "Sceptre" lost in Caernarfon Bay with the loss of 5 lives.

1838 - The Brig "Ann" (built at Pwllheli 1835) was lost whilst working the Canadian timber trade.

1839 - The Schooner "Superb" 90 tons, was built at Nefyn.

1839 - The ship "Transit" was wrecked at Hell's Mouth. It's cargo was cotton.


Llyn


1840 - 1859

1840 - The customs register was opened at Caernarfon.

1840 - The Schooner "Ann" 105 tons, was built at Pwllheli.

1840 - The schooner "Bodvel" from Nefyn was wrecked of Pembroke.

1840 - The ship"Arferstone" was wrecked at Porth Neigwl, carrying a cargo of gold.

1841 - The Schooner "Maria Catherine" 89 tons, built at Nefyn.


1841 - Brig wrecked at Penllech.

1841 - The Schooner "Reindeer" 75 tons, was built at Nefyn.


1842 - The Brig "Gwen Owen" was built at Pwllheli.


1843 - Jan 7th The Steam ship "Monk" with a cargo of Pigs from Porthdinllaen was wrecked on Caernarfon Bar whilst on route toLiverpool. 20 lives were lost.


1843 - The sailing ship "Sappho" was wrecked off Pistyll.


1843 - Twelve vessels were blown ashore at Porthdinllaen during a severe storm.


1843 - The schooner "Rose in June" wrecked in Caernarfon Bay.


1843 - The Barque "Mary Holland", of 364 tons was built at Pwllheli.


1843 - John Williams, King of Bardsey, drowned when his boat capsized in a squall.


1843 - As many as 900 vessels arrived at Porthdinllaen this year.


1843 - The - Pwllheli and Nefyn Mutual Marine Insurance Co. first formed at the Star Tavern Pwllheli.

1843 - The Schooner "Richard" 100 tons, was built at Nefyn.


1844 - The Barque "Scotland" was lost in Caernarfon Bay.


1844 - The lookout tower was built at Nefyn.


1845 - The Sloop "Pilot" was wrecked at Nefyn.

1845 - The Schooner "Three brothers" 93 tons, was built at Nefyn.


1845 - The ship ' Elizabeth Grange ' was built at Pwllheli.


1846 - The Barque "Charles Bronwell" 420 tons, was launched at Pwllheli.


1846 - A Glasgow Brig was wrecked at Porthdinllaen with the loss of all hands.


1847 - Dec. a ship came ashore at Penychain rocks without a sole onboard except a live pig!

1847 - The Schooner "William Henry" 72 tons, was built at Nefyn.


1847 - The ship "Mary Ann Folliett" was built at Pwllheli.

1848 - The Schooner "Mary Reynolds" 67 tons, was built at Nefyn.

1848 - The Smack "Ellen" 55 tons, was built at Nefyn.

1848 - The Schooner "Prosper" 130 tons, was built at Nefyn.


1848 - The ship "William Carey" of 659 tons, was built at Pwllheli.

1848 - The Ship "Ancient Briton" 411 tons, was built in Pwllheli.

1848 - The Schooner "Jane Roberts" 100 tons, was built at Nefyn.


1849 - The Schooner "Mermaid" was lost in Bardsey sound.

1849 - The Schooner "Sedelous" was built at Nefyn.

1850 - The Brig "Catherine Alice" 98 tons, and the Schooner "Catherine Thomas" 104 tons, built at Nefyn.

1850 - The Schooner "Mary Watkins" 130 tons was built at Nefyn.


1850 - The Sloop " Elizabeth" was wrecked at Pwllheli.


1850 - The Smack "Sellar" was wrecked at Porthor, Aberdaron.


1852 - The Schooner "Silah" was wrecked at Porthdinllaen.


1852 - The Schooner "Caroline" was wrecked at Pwllheli.

1852 - The Schooner "Ann Jones" 85 tons, built at Pwllheli.


1852 - The Barque "Koh-I-Noor" was built at Pwllheli.

1852 - The Ship "Ancient Briton" (built at Pwllheli 1848), was wrecked at Colombo.


1853 - Criccieth Lifeboat station established.


1853 - A Norweigian ship with a cargo of oil was grounded at Porth Cadlan. She was re-floated on the next high tide.


1853 - The Brigs "Matilda" and "Celerity" were both wrecked at Pwllheli with the loss of all hands.

1853 - The Brig "Britannia" built at Pwllheli.

1855 - The Barque "Robert Thomas" was launched at Nefyn.

1855 - The Smack "Ann & Elizabeth" driven on the beach at Pwllheli, the crew were saved.


1856 - The ship "William Carey" built at Pwllheli in distress in Caernarfon bay.

1856 - The "Villa" was wrecked at Porth Colmon.


1857 - The Schooner "Thomas" of Nefyn was lost off Holyhead.

 

1857 - The Brig "Linus" was built at Nefyn.

1858 - The fflat "Ann" was lost on the St.Tudwals islands off Abersoch. This ship has been imortalised in a welsh sea shanty.

1859 - The 3 masted Schooner "Ann & Jane Pritchard" 139 tons, was built at Pwllheli.

1859 - Severe storm lashes Lleyn. Many ships and lives were lost. Some of the noteable ones were- A Spanish ship was lost at Porth Colmon. A Schooner was lost at Porth Felin with the loss of all hands. Nine vessels were lost at Porthor, with the crews of seven of them all lost. It was said that the bodies were terribly mutilated against the rocks.

Llyn


Llyn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEYN HISTORICAL & MARITIME MUSEUM, NEFYN

Old St Mary's Church, Church Street, Nefyn

Open; Beginning July to mid September. Monday to Saturday: lO.3Oam - 4.3Opm Sundays: 2.OOpm - 4.OOpm

Admission; FREE - Donations acceptable.

 

The Museum is housed in the Old Church on the site of a 6th century Celtic church. There is a weather vane shaped as a full rigged ship on the tower.

Through painting, photographs and artefacts is shown the local maritime history including ship building, coasting vessels, herring industry and also everyday life at the turn of the 19th century.

 

Rhif Elusen . Charity No. 514365

 

Llyfryddiaeth - Bibilography and Sources -

"Hen Llongau Sir Caernarfon" gan D.Thomas

"Crwydro Llŷn ac Eifionydd" gan Gryfudd Parri

"Cerddi Porthdinllaen" gan Glyn Davies

"Ar hyd ben 'rallt" gan Elfed Griffiths

"Cymru a'r Mor" - Archifau Gwynedd

A nifer a llefydd eraill

hefyd, diolch i -

Evan John Llangwnnadl a Gwilym Jones Tudweiliog Bibl.-

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9