hanes Llyn HistoryHanes - Historyllyn


Oriel Hanesyddol Llŷn -
Historical Photographs

Aberdaron

Abererch

Abersoch

Botwnnog

Bryncroes

Edern

Enlli

Llanbedrog

Llanengan

Llangian

Llangwnnadl

Llaniestyn

Llithfaen

Morfa Nefyn

Mynytho

Nefyn

Pistyll

Porthdinllaen

Pwllheli

Rhiw

Rhoshirwaun

Rhyd

Sarn

Tudweiliog

Y Ffôr

 


Mapiau - Maps

Gwynedd 1611

Lleyn 1718

Nefyn 1831

Lleyn1833


Eraill - Others

Nefyn Enclosure Notice 1814

Tram Pwllheli-Llanbedrog


homw


Adran Ffotograffiaeth - Photographic Section

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth
This brief history is evolving follow the links for more information.
e-bostiwch cyfraniadau
@ e-mail contributions


Oriel Hanesyddol - Historical Photos

Aberdaron

aberdaron

 

Abererch

abererch

Abersoch

abersoch

Botwnnog

botwnnog

Bryncroes

bryncroes

Edern

edern

Enlli
enlli

Llanbedrog

llanbedrog

Llanengan

llanengan

 

Llangian

llangian

Llangwnnadl

llangwnnadl

Llaniestyn

llaniestyn

Llithfaen

nant gwrtheyrn

Morfa Nefyn

morfa nefyn

 

Mynytho
mynytho

Nefyn

nefyn

Pistyll
pistyll

Porthdinllaen

porthdinllaen

Pwllheli

pwllheli

Rhiw

rhiw

Rhoshirwaun

rhoshirwaun

 

Rhyd

rhyd y clafdy

Sarn

sarn

Tudweiliog

sarn

Y Ffôr

trallwyn

     

 

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9