Tudweiliog

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau / Historical Photo Gallery

Mae Eglwys y plwyf, Eglwys St. Cwyfan yn sefyll ar frig bryn sydd yng nghanol y pentref. Ail adeiladwyd y'r Eglwys yn 1849 gan ddyn or enw George Gilbert Scott.

Roedd Ty Cefnamlwch (Er ei fod ym mhlwyf Penllech) yn gartref i deulu blaenllaw lleol - Griffith o Lyn, a oedd o'r 15gan i'r 18gan yn chwarae rhan bwysig yng ngwleidyddiaeth yr hen Sir Gaernarfon.

Mae yn y plwyf gromlech wych (SH229345) sy'n cael ei adnabod fel Cromlech Cefnamlwch neu hefyd Coetan Arthur.

Adeiladau eraill o bwys yn y plwyf ydy'r hen gapel annibynnol Bersheba, yr odyn galch ym mhorth Ysgaden a'r ffermdy yn Brynodol. Ceir y cyfeiriad cyntaf at y ty yma yn 1354.'Roedd yn gysylltiedig gyda'r Griffiths o Gefnamlwch yn yr 16gan a dywedir ei fod wedi ei adeilady yn 1774

 

The parish Church of St Cwyfan sits on the crown of the hill at the centre of the village. The church was re-built in 1849 by George Gilbert Scott.

The House at Cefnamlwch (although in the parish of Penllech), was the seat of a prominent local family - Griffith of Lleyn, who from the C15 to C18 played an important role in the politics of the then Shire of Caernarfon.

There is an excelent Chambered tomb (SH229345) known as Cromlech Cefnamlwch and sometimes called Coetan Arthur.

Other buildings of note in the parish are the old independant chapel at Beersheba, the lime Kilns at Porth Ysgaden and the farmhouse at Brynodol that was first metioned in 1354. It was connected with a branch of the Griffiths of Cefnamlwch in the C16 and was said to have been newly rebuilt in 1774.


Safle Tudweiliog Home    Safle Hanes / History Home     Dogfennau / Documents

Oriel hen Lluniau / Historical Photo Gallery

Gyda cymorth Cyngor Cymuned Tudweiliog / With the support of Tudweiliog Community Council

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

 
 

© penllyn.com 2000-5