abererch

abererch


BotwnnogAdranau - Sections
botwnnog
botwnnog Botwnnog botwnnog  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) botwnnog

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


MEDDYGON/ DOCTORS:

 • Meddygfa Rhydbach, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd. 730266

SWYDDFEA BOST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Botwnnog, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd. 730304

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

 • Faerdre, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd.
 • Fferm Galliwig, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd. 730246

MODURDAI/ GARAGES:

 • Modurdy Congl y Meinciau, Meinciau, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd. 7303951

TRYDANWYR/ ELECTRICIANS:

 • John Rowlands, Cil Llidiart, Botwnnog, PWLLH ELI, Gwynedd. 730305

CHWARELI/ QUARRIES:

 • Nanhoron Granite Quarry, Nanhoron, PWLLHELI. 730221

TACSI / TAXI:

 • Botwnnog Taxis, Llaniestyn. PWLLHELI, Gwynedd. 730493

CELFI ARLUNIO A CHREFFT / ART AND CRAFT SUPPLIES:

 • J M Crafts, Bryn Llewelyn, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd. 730245

CYNHYRCHION CONCRIT / CONCRETE PRODUCTS :

 • Pwllheli Brick & Block, Chwarel Nanhoron, Nanhoron, PWLLHELI, Gwynedd. 730777 Ffacs: 730438

GWELY A BRECWAST / BED AND BREAKFAST:

    VEGETERIAN:

 • Ty'r Ysgol, Botwnnog, PWLLHELI, Gwynedd 01758 730661 botwnnog

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or  botwnnog


 

 
 

Gyda cymorth Cyngor Cymuned Botwnnog

With the support of the community council

llyn

©penLlŷn.com 2000-9