abererch

abererch


BwlchtocynAdranau - Sections
Bwlchtocyn

BwlchtocynBwlchtocyn Bwlchtocyn

Cilan a Sarn Bach

 
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Bwlchtocyn

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Bwlchtocyn


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Bwlchtocyn, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd 812262

GWESTAI / HOTELS:

 • Porth Tocyn, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713303

MAES PEBYLL / CAMPING SITES:

 • Bryn Celyn Uchaf, Cilan, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712464
 • Fronhyfryd, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712271
 • Pant Gwyn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712200
 • Maes Pebyll Sarnlys, Sarn Bach, Fronheulog, Cilan, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712956
 • Tan y Bryn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712093

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

 • Bryncelyn Bellaf/Bodlondeb, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712640
 • Bryncelyn Uchaf, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712464
 • Maes Carafannau Fferm Pant Gwyn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712200
 • Fferm Ty Newydd, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712446

CARTWNYDD / CARTOONIST :

 • J Worthington, Penbryn Bach, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712675

TIWNIO PIANO / PIANO TUNING :

 • J Worthington, Penbryn Bach, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712675

TACSI / TAXI:

 • Abersoch Taxis, Penrhyn Mawr, Bwlchtocyn, PWLLHELI, Gwynedd 713 777

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Bwlchtocyn


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9