abererch

abererch


EfailnewyddAdranau - Sections
Efailnewydd
EfailnewyddEfailnewydd Efailnewydd  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Efailnewydd

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Efailnewydd


 

SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

  • Swyddfa Bost Efailnewydd, Efailnewydd, PWLLHELI, Gwynedd. 701304

CLYBIAU A MUDIADAU / CLUBS AND GROUPS :

  • Pwllheli Rugby Club, 613676Efailnewydd

BWYTAI / GWESTAI / RESTAURANTS / HOTELS:

  • Plas Bodegroes Restaurant, Efailnewydd, PWLLHELI, Gwynedd. 612363 612510 Efailnewydd
  • Rhyllech, Efailnewydd, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 613664

MAES PEBYLL /CARAFANNAU / CAMPING / CARAVAN SITES:

  • Hendre, Efailnewydd, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 613416

CLUDIANT/ ROAD HAULAGE:

  • J R Edwards, Bodegroes Stores, Efailnewydd, PWLLHELI, Gwynedd 612710

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Efailnewydd


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9