abererch

abererch


GarnfadrynAdranau - Sections
Garnfadryn
Garnfadryn Garnfadryn Garnfadryn  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Garnfadryn

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Garnfadryn


 

ADEILADWYR / BUILDERS:

  • Henry Hughes, Tan y Bwlch, Garnfadryn, PWLLHELI, Gwynedd. 730 721

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Garnfadryn


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9