abererch

abererch


LlaniestynAdranau - Sections
Llaniestyn
Llaniestyn Llaniestyn Llaniestyn
 
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llaniestyn

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/ Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT-

Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Llaniestyn


 

YSGOLION MARCHOGAETH / RIDING SCHOOLS:

  • Canolfan Farchogaeth Pen Llyn, Llaniestyn, PWLLHELI, Gwynedd. 730741

BYSIAU / BUSES :

  • O G Evans, Nant Bach, Llaniestyn, PWLLHELI, Gwynedd. 730634

CLUDIANT/ ROAD HAULAGE:

  • Humphrey Williams, Y Ddol, Llaniestyn, PWLLHELI, Gwynedd. 730662  730353

TACSI / TAXI:

  • Botwnnog Taxis, Llaniestyn. PWLLHELI, Gwynedd. 730493

GWERTHWR HADAU / SEED MERCHANT:

  • G Jones , Ty Newydd, Llaniestyn, PWLLHELI, Gwynedd. 730269

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Llaniestyn


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9