abererch

abererch


LlwyndyrysAdranau - Sections
Llwyndyrys
LlwyndyrysLlwyndyrys Llwyndyrys  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llwyndyrys

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Llwyndyrys


CYHOEDDWYR/ PUBLISHERS:

  • Gwasg Carreg Gwalch, Ysgubor Plas, Llwyndyrys, PWLLHELI, Gwynedd. 750432 Llwyndyrys Llwyndyrys

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Llwyndyrys


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9