abererch

abererch


MynythoAdranau - Sections
Mynytho
Mynytho Mynytho Mynytho  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Mynytho

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Mynytho


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:
 • Swyddfa Bost Mynytho, Mynytho PWLLHELI, Gwynedd. 740266

MAES PEBYLL/ CARAFANNAU / CAMPING / CARAVAN SITES:

 • Ty Hir, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 740539
 • Foel Bach, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 740372
 • Helsby, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 712281
 • Rhandir, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 712594
 • Tyn y Pwll, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 740419

TRYDANWYR/ ELECTRICIANS:

 • Geraint Jones, Argraig, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 740108 , 740784

MODURDAI/ GARAGES:

 • Modurdy Mynytho, Mynytho, PWLLH ELI, Gwynedd. 740088

GWASANAETH TRIN GWALLT TEITHIOL / MOBILE HAIRDRESSERS :

 • Nia Wyn, Brig y Don, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 740774

MASNACHWYR AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL MERCHANTS :

 • A & H Jones, Yr Ynys, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 830282

CARPEDI / CARPETS:

 • R O Ward, Fron Erw, Mynytho, PWLLHELI, Gwynedd. 740348

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Mynytho


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9