abererch

abererch


PenrhosAdranau - Sections
Penrhos
PenrhosPenrhos Penrhos  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Penrhos

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Penrhos


 

HEN GEIRIAU / ANTIQUES:

  • Alpine Antiques, 3 Bron y Berth, Penrhos, PWLLHELI, Gwynedd. 613932

GWERTHWYR WYAU /EGG MERCHANTS:

  • D J Griffith, Maes Carafannau Pen y Berth, Penrhos, PWLLHELI, Gwynedd. 612895

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Penrhos


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9