MAE'R SWYDDFA DOCYNNAU AR AGOR

10 Y.B. - 1 Y.P. A 2 Y.P. - 4 Y.P. LLUN I GWENER

A HANNER AWR CYN Y PERFFORMIAD

THE BOX OFFICE IS OPEN

1O A.M. - 1 P.M. AND2 P.M. - 4 P.M. - MONDAY TO FRIDAY

AND HALF AN HOUR BEFORE PERFORMANCE

ARCHEBWCH DRWY / BOOK BY-

Ffôn- O1758 704088 , Ffacs- 01758 701228 ,

Post- NEUADD DWYFOR, STRYD PENLAN, PWLLHELI, GWYNEDD. LL53 5DN

 • DERBYNNIR RHAN FWYAF O'R CARDIAU CREDYD
 • SIECIAU YN DALADWY I CYNGOR GWYNEDD
 • GOSTYNGIADAU O 1O% I BARTION O 15 I FYNY
 • AR MWYAFRIF O WEITHGAREDDAU MAE GOSTYNGIADAU AR GAEL I BLANT O DAN 18, MYFYRWYR LLAWN AMSER, CYMORTHDAL INCWM, ES4O AC OEDOLION DROS 65
 • MYNEDIAD I GADAIR OLWYN I'R LLAWR CYNTAF GYDA LIFFT A LLE I CADERIAU OLWYN RHES FLAEN Y LLAWR CYNTAF
 • TOILED I'R ANABL AR Y LLAWR CYNTAF
 • MAN PARCIO I'R ANABL I UN MODUR REIT TUALLAN I'R ADEILAD LLE YCHWANEGOL YN Y MAES PARCIO CYHOEDDUS DROS Y FFORDD
 • DEWCH AR EIN RHESTR BOST I DDERBYN RHAGLEN Y NEUADD
 • MELYSION, DIODYDD, POPCORN A HUFEN IA AR WERTH
 • MOST CREDIT CARDS ACCEPTED A CHEQUES PAYABLE TO CYNGOR GWYNEDD
 • 1O% REDUCTION TO PARTIES OF 15 OR MORE
 • CONCESSIONS AVAILABLE TO MOST EVENTS FOR CHILDREN UNDER 18, FULL TIME STUDENTS, INCOME SUPPORT, ES4O AND ADULTS OVER 65
 • WHEELCHAIR ACCESS TO FIRSTFLOOR VIA LIFT
 • SPACES FOR WHEELCHAIRS FRONT ROW STALLS
 • DISABLED TOILET FIRST FLOOR
 • PARKING FOR THE DISABLED - ONE SPACE AVAILABLE IMMEDIATELY OUTSIDE EXTRA SPACES IN PUBLIC CARPARK OPPOSITE
 • JOIN OUR FREE MAILING LIST
 • SWEETS, SOFT DRINKS, POPCORN AND ICECREAM ON SALE

 

ORIAU AGOR LLYFRGELL PWLLHELI LIBRARY OPENING HOURS:

 

LLUN / MONDAY 2- 7

MAWRTH / TUESDAY 10-1

MERCHER / WEDNESDAY 10- 1 & 2- 7

IAU / THURSDAY 10-1

GWENER / FRIDAY 10- 1 & 2- 7

SADWRN / SATURDAY 10 - 1

Ffôn / Phone- 01758 612089

 


 

© penllyn.com 2000-5