bryncroes

  

Eglwys Bryncroes Church

Eglwys St Mair, wedi ei hadnewyddu ym 1906, yn glyd ac yn gynnes a gwasanaeth boreol bob Sul. Hen sefydliad, tua 1254, yn perthyn i Abaty Enlli ac wedi bod yn gysylltiedig a theulu Trygarn. Coflechau i rai o'r teulu ym mur yr eglwys.

St. Mary's Church, renovated in 1906, is warm and cosy with morning service every Sunday. An old settlement of around 1254, which was connected with the Abbey at Enlli and associated with the family from Trygarn. Family members have memorials inside the church.

 

 
 

 

 

© penllyn.com 2000-2