tudweiliog

Eglwys Penllech, Cefnamlwch Church

Wedi'i Ileoli mewn buarth fferm, mae eglwys y Santes Fair, Penllech, yn hen eglwys bererindod syml ar sylfeini canoloesol.

Mae'r tu mewn Sioraidd wedi'i gadw heb ei ddifetha.

Mae o i weld ar y ffordd o Tudweiliog i Aberdaron

The church of St. Mary, Penllech, is a plain old pilgrimage church on mediaeval foundations in a farm yard.

It has an unspoilt Georgian interior.

It can be seen about a mile from Tudweiliog towards Aberdaron.

 

 

 
 

© penllyn.com 2000-3