Cyflwyniad - Introduction

    

Hanes - History
Sefydlwyd y safle er mwyn creu bas-data o flodau gwyllt a natur yn Llŷn. Y ddau brif rheswm oedd :-
  1. I ddarparu ffynhonell gwybodaeth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar y bio-amrywiaeth yn Llŷn. Y mae yn cynnig ffordd hawdd o ddod i adnabod enwau planhigion yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd o gymorth i addysgwyr gyda theithiau maes ac yn y dosbarth mewn ffordd strwythurol a gweledol ddefnyddiol.
  2. I greu cronfa wybodaeth a chip olwg ar natur a bywyd gwyllt yr ardal. I dangos ychydig o'r bio-amrywiaeth yr ardal, ar y tir, yn yr awyr, ac ar hyd yr arfordir a o dan y môr.

This site was initially set-up to provide a pictorial database of the wild flowers in Llŷn. The main reasons for this are :-
  1. to provide a resource for local primary and secondary schools showing the bio-diversity of the local flora of Lleyn and to act as an easily accessible plant identifier with both Welsh and English plant names .To assist educators with field trips and class room education in a structured and accesible visual maner.
  2. to provide a resource and 'snap-shot' of the local flora in order that there would be a record of what grows wild in the area. To show something of the bio-diversity of the area, on land, in the air, and along and below the coastline.Y Dyfodol - The Future
Mae ein cynlluniau i'r dyfodol yn cynnwys: bas-data mwy cynhwysfawr o fywyd gwyllt. Bydd yna ffotograffau o blanhigion mewn gwahanol gyfnodau, o egino i ffurfio had.

Our future plans include: a better and more comprehensive database of the local flora and fauna. We hope this will include pictures of plants at different stages in their life-cycles from germination through to seed formation.

 image