Archif Newyddion / News Archive

January 2007

Murlun newydd gan blant y fro yn hen gwt gwylwyr y glannau Llŷn Posted Thursday, January 25, 2007 by penllyn
Mae hen Orsaf Gwylwyr y Glannau a saif mewn lleoliad trawiadol ar ben Mynydd Mawr, Llŷn wedi ei adfywio gyda murlun lliwgar newydd a grwyd gan blant syn aelodau or Urdd yn Aberdaron. Bydd yr adeilad ar agor o ddydd Sadwrn y Pasg (7fed o Ebrill) ymlaen.

Gyda chymorth yr arlunydd lleol Kim Atkinson, maer plant lleol wedi creu murlun syn tywys ymwelwyr ar daith or rhostir a thros y clogwyni i ddarganfod y cyfoeth o fywyd gwyllt a welir ar y penrhyn gwyllt a hardd hwn syn cynnig golygfeydd godidog o Ynys Enlli. Rhoddwyd y project ar waith fel rhan o fenter Cadwr Lliw yn Llŷn, a darparwyd rhan or cymorth ariannol gan Gymdeithas Dyffryn Clwyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Man i wylwyr y glannau wylio cychod a llongau am bron i 80 mlynedd oedd hen orsaf gwylwyr y glannau nes i dechnoleg lloeren olygu erbyn 1990 nad oedd angen gwasanaeth or fath mwyach. Yn ogystal dangos gwaith y plant, maen gartref hefyd i arddangosfa syn egluro pwysigrwydd y rhostir o gwmpas ar bywyd gwyllt a welir yn y murlun, a sut maer Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwarchod y tirlun arbennig hwn.

Mae rhostir arfordirol Llŷn yn un or rhai pwysicaf yn Ewrop. Maer carped o borffor a melyn yn darparu cynefin cyfoethog i lawer o rywogaethau prinnaf Ewrop, megis y cor-rosyn rhuddfannog, syn blodeuo am ddiwrnod yn unig, y bras melyn, gloynnod byw fel y glesyn cyffredin a britheg y gors, y fursen, y frn goesgoch, a chen eurwallt. Ond mae rhostir Llŷn o dan fygythiad difrifol oherwydd y dulliau oi amaethu ai reoli. Mae gorbori yn ogystal lledaeniad llystyfiant wedi cyfrannu tuag at golli 80% o rostir iseldir y DU yn y 150 mlynedd diwethaf.

Mae tm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ben Llŷn yn gweithio i warchod y rhostir pwysig hwn drwy ailgodir cloddiau pridd traddodiadol rhwng caeau er mwyn annog bywyd gwyllt ir ardal, a thrwy gyflwyno merlod i bori a helpu i reolir llystyfiant.

Meddai Richard Neale, Rheolwr Eiddo Llŷn ac Eifionydd: Rydym wrth ein bodd gyda murlun y plant yn Hen Orsaf Gwylwyr y Glannau ar Fynydd Mawr maen dod r amrywiaeth o rywogaethau a geir yma llawer ohonyn nhwn brin iawn yn fyw. Efallai bod rhostiroedd Llŷn yn edrych yn wyllt ond mae angen rheolaeth ofalus arnyn nhw i sicrhau goroesiad eu bywyd gwyllt naturiol. Bydd yr arddangosfa newydd, gobeithio, yn helpu ymwelwyr i sylweddoli mor bwysig ac unigryw yw rhostiroedd hanesyddol Llŷn ar angen iw gwarchod ar gyfer y dyfodol.

Murlun newydd gan blant y fro yn hen gwt gwylwyr y glannau Llŷn Posted Thursday, January 25, 2007 by penllyn
Mae hen Orsaf Gwylwyr y Glannau a saif mewn lleoliad trawiadol ar ben Mynydd Mawr, Llŷn wedi ei adfywio gyda murlun lliwgar newydd a grwyd gan blant syn aelodau or Urdd yn Aberdaron. Bydd yr adeilad ar agor o ddydd Sadwrn y Pasg (7fed o Ebrill) ymlaen.

Gyda chymorth yr arlunydd lleol Kim Atkinson, maer plant lleol wedi creu murlun syn tywys ymwelwyr ar daith or rhostir a thros y clogwyni i ddarganfod y cyfoeth o fywyd gwyllt a welir ar y penrhyn gwyllt a hardd hwn syn cynnig golygfeydd godidog o Ynys Enlli. Rhoddwyd y project ar waith fel rhan o fenter Cadwr Lliw yn Llŷn, a darparwyd rhan or cymorth ariannol gan Gymdeithas Dyffryn Clwyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Man i wylwyr y glannau wylio cychod a llongau am bron i 80 mlynedd oedd hen orsaf gwylwyr y glannau nes i dechnoleg lloeren olygu erbyn 1990 nad oedd angen gwasanaeth or fath mwyach. Yn ogystal dangos gwaith y plant, maen gartref hefyd i arddangosfa syn egluro pwysigrwydd y rhostir o gwmpas ar bywyd gwyllt a welir yn y murlun, a sut maer Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwarchod y tirlun arbennig hwn.

Mae rhostir arfordirol Llŷn yn un or rhai pwysicaf yn Ewrop. Maer carped o borffor a melyn yn darparu cynefin cyfoethog i lawer o rywogaethau prinnaf Ewrop, megis y cor-rosyn rhuddfannog, syn blodeuo am ddiwrnod yn unig, y bras melyn, gloynnod byw fel y glesyn cyffredin a britheg y gors, y fursen, y frn goesgoch, a chen eurwallt. Ond mae rhostir Llŷn o dan fygythiad difrifol oherwydd y dulliau oi amaethu ai reoli. Mae gorbori yn ogystal lledaeniad llystyfiant wedi cyfrannu tuag at golli 80% o rostir iseldir y DU yn y 150 mlynedd diwethaf.

Mae tm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ben Llŷn yn gweithio i warchod y rhostir pwysig hwn drwy ailgodir cloddiau pridd traddodiadol rhwng caeau er mwyn annog bywyd gwyllt ir ardal, a thrwy gyflwyno merlod i bori a helpu i reolir llystyfiant.

Meddai Richard Neale, Rheolwr Eiddo Llŷn ac Eifionydd: Rydym wrth ein bodd gyda murlun y plant yn Hen Orsaf Gwylwyr y Glannau ar Fynydd Mawr maen dod r amrywiaeth o rywogaethau a geir yma llawer ohonyn nhwn brin iawn yn fyw. Efallai bod rhostiroedd Llŷn yn edrych yn wyllt ond mae angen rheolaeth ofalus arnyn nhw i sicrhau goroesiad eu bywyd gwyllt naturiol. Bydd yr arddangosfa newydd, gobeithio, yn helpu ymwelwyr i sylweddoli mor bwysig ac unigryw yw rhostiroedd hanesyddol Llŷn ar angen iw gwarchod ar gyfer y dyfodol.


© penllyn.com 2000-9