Archif Newyddion / News Archive

February 2004

Peledr-x Brynberyl X-ray unit Posted Saturday, February 14, 2004 by penllyn
Wedi disgwyl yn hir am yr uned peledr-x yn Ysbyty Bryn Beryl (gwnewch 'search' am cefndir), mae'r aruwchwylwyr iechyd yn cwyno nad oes digon o ddefnydd yn cael ei gwneud ohono. Dywed aelod o Cyngor Iechyd cymunedol Gwynedd fod y sefyllfa yn gywilyddus. Galwodd arweinydd y tÓm Cllr Selwyn Griffiths am i'r uned gael ei defnyddio ai datblygu iw llawn botensial.
Dywedodd prif weithredwr yr Awdurdod iechyd, Keith Thomas fod gwaith ar y fynedfa ar maes parcio anabl ar y gweill dros y tair blynedd nesaf. Er yr honiadau o ddifyg defnydd mae 1000 o gleifion wedi eu gweld yn yr uned ers Ionawr 2004.
---------------------------------------------------------------------------
After the long wait for the x-ray unit to be installed at Bryn Beryl (do a search at the top of the page for Bryn Beryl for background info.), health watchdogs now claim that not enough use is being made of it! Gwynedd Community Health Council member Mr Ifor Wyn Davies was reported as describing the underuse as - "disgraceful". Team leader Cllr. Selwyn Griffith called for the unit and the physiotherapy unit at Bryn Beryl to be developed to attain their full potential.
The Chief Executive Keith Thomas said that work on signage, the entrance and disabled parking would be undertaken over the next three years. Despite the underuse claims, since january 2004, 1,000 patients had seen at the unit, with an average of 30 patients seen on Wednesday and Thursdays.© penllyn.com 2000-9