Archif Newyddion / News Archive

November 2008

Canolfan Gymuned newydd Nefyn Posted Friday, November 28, 2008 by penllyn
Cyflwynwyd cais cynllunio ac mae cais am arian i'r Cynulliad eisoes wedi ei gyflwyno, a chais i'r Loteri Genedlaethol yn cael ei baratoi yn barod at ddechrau Rhagfyr. Mae'r trigolion wedi bod yn bryderus ers blynyddoedd am gyflwr y Neuadd, a bu aelodau brwd o'r pwyllgor yn gweithio'n ddiwyd i geisio cael gwell adnoddau i bobl ifanc, teuluoedd a'r henoed yn yr ardal. Mae Ymddiriedolaeth Drefol Nefyn eisoes wedi addo 150,000 tuag at y gwaith. Os daw llwyddiant, gall yr adeiladu gychwyn ar y ganolfan newydd sbon cyn diwedd 2009.
(or Llanw)


© penllyn.com 2000-9