Archif Newyddion / News Archive

June 2004

Cynghorwyr newydd - New Councillors Posted Friday, June 11, 2004 by penllyn
Cynghorwyr newydd yn wardiau / New councillors for these wards-

Nefyn - Meinir Jones -50.5%
Morfa Nefyn - Liz Saville Roberts -53.4%
Llanengan - John Gwilym Jones -66.59%

Dim newid / No change or uncontested (*)-

Aberdaron- William Gareth Roberts -57.73%
Abererch - Richard Parry Hughes (*)
Botwnnog - Evan Hall Griffiths (*)
Efailnewydd/Buan - Tomos Evans (*)
Llanaelhaearn - William Arthur Evans (*)
Llanbedrog - William Penri Jones (*)
Pwllheli (south) - Alan Williams (*)
Pwllheli (North) - Michael Sol Owen -42.7%
Tudweiliog - Seimon Glyn (*)


© penllyn.com 2000-9