Archif Newyddion / News Archive

July 2002

Gwrthryfel lywodraethwyr Ysgolion Posted Saturday, July 20, 2002 by penllyn
Dal i gynyddu mae anfodlonrwydd llywodraethwyr ysgolion LI yn ynglyn A'r galw sydd arnyn nhw bellach i arolygu gwaith penaethiaid yr ysgolion. Mewn nifer o ysgolion mae'r llywodraethwyr yn ystyried gwrthryfela a gwrthod gwneud y gwaith.

Ddiwedd Mehefin derbyniodd corff llywodraethol pob ysgol lythyr yn gofyn iddyn nhw ddewis tri aelod i fynychu cwrs ar ddydd Sadwrn ac yn ystod gyda'r nos ym mis Medi, i'w hyfforddi i adolygu gwaith y penaethiaid. Tebyg fu'r ymateb mewn nifer o ysgolion - mae nhw'n ei gweld hi'n annheg gofyn i leygwyr wneud gwaith o'r fath.

Y cyntaf i gyhoeddi nad ydyn nhw'n fodlon gyrru cynrychiolwyr oedd Ysgol Foel Gron, a bellach mae ysgolion eraill, gan gynnwys Crud y Werin, Sarn Bach ac Abersoch, wedi

sgrifennu at yr Awdurdod Addysg yn nodi eu cwynion. Mae nifer o ysgolion eraill sydd heb gwrdd eto i drafod y sefyllfa.

Ers blynyddoedd bellach mae cyfres o lywodraethau wedi rhoi mwy a mwy o gyfrifoldeb ar ysgwyddau llywodraethwyr ysgolion, a'r 'Rheoli Perfformiad' ydi'r diweddaraf. Mae'n sefyllfa anodd i'r Awdurdod Addysg sy'n cael eu gorfodi i weinyddu'r cynllun. Daeth y cynllun i rym yn Lloegr ddwy flynedd yn l, a bellach mae'r llywodraeth yng Nghymru wedi mabwysiadu yr un cynllun.

or Llanw Gorffennaf 2002

multi - cultural Music & Arts Festival Posted Saturday, July 13, 2002 by penllyn
Pwllheli Chamber of Trade together with the Pwllheli Festival Committee will present a multi - cultural Music & Arts Festival on August 3rd 2002 in Pwllheli. There will be a Main Daytime Stage for live Music Events in the Lower Cardiff Road Car Park, behind the Fire Station. Featured local Bands and Artisteswill include - y Profiad - Marharishi - Gogz - Gweno - TNT - Snatch & John ac Alun and the Final of the Karaoke Competition plus DJ and other events including The Pwllheli Regatta and Raft race. .

This will take place between 11am & 6pm .

In the evening the focus switches to the Neuadd Dwyfor where an In Concert performance will be given by World renown Artistes. Featured Artistes here are The Strawbs whose hits include - Part of the Union - Lay Down - Grave New World - Antiques & Curios - Bursting at the Seams and many other Chart Records throughout the World. Appearing on the same show is the voice himself , Jim Diamond whose hits include I wont let you down - Shoulda known better - Hi Ho Silver. Jim will be appearing with legendary Sax PlayerSnake Davies who has played with Paul McCartney, Cher, Westlife, Lisa Stansfield, Ray Charles, M-People, Soul 11 Soul, Tina Turner etc.etc.There will also be other events around Town with Street Entertainers, Face Painters, Arts Exhibition, Vinyl Record Fair etc.

Tickets for the Daytime Stage are available in advance from Office Services, Penlan Street Pwllheli tel : 01758 - 612144 price 5.00 Kids 2.50

Tickets for the Strawbs / Jim Diamond evening Concert are available from the Box Office, Neuadd Dwyfor, Penlan Street, Pwllheli tel : 01758 - 704088 price 10.00p

As a prelude to this event on the 2nd of August at Neuadd Dwyfor the International Star of EVITA , Michele Breeze will premier her new One Woman Musical play BOUDICCA based on the life of the Celtic Queen Boadicea.

Paul Brett ( Chairman )


© penllyn.com 2000-9