Archif Newyddion / News Archive

August 2001

Environmental action plan for Llyn Posted Sunday, August 19, 2001 by penllyn
Action plan for Pen Llyn’s marine life

An action plan is published next week (Monday 20 August 2001) to care for the rich marine wildlife of the Pen Llyn a'r Sarnau candidate Special Area of Conservation, which is of European importance.
The Action Plan has been put together by statutory organisations with responsibilities for the marine environment. Local people, coastal landowners, tourism companies, fishermen and others have contributed to the action plan.
In public meetings over the last two years, they said what they valued about the area's sea life and highlighted the main threats to it. Based on this feedback, and the input of members of a Liaison Group who represent the tourism, commercial and recreational interests in the site, the action plan tackles what can be done to conserve and enhance Pen Llyn and north Cardigan Bay's marine heritage.
Lucy Kay, the Countryside Council for Wales’ marine conservation expert for north west Wales said: "The Pen Llyn a'r Sarnau candidate Special Area of Conservation is a great opportunity for people to work together. The European status of the site will protect wildlife, but it will not create a no-go area. Protecting the wildlife and natural environment of this special area should help promote it as a beautiful and unspoilt place for people to visit and, of course, live."
Barry Davies, Maritime Officer for Gwynedd Council noted: "The sea and coast around Pen Llyn and north Cardigan Bay is an important and popular area for a variety of maritime activities which, together with the natural beauty of the locality, attract many visitors each year.

“There are millions who visit the Welsh coast each year, contributing some £600 million to the local economy. The challenge of managing the Special Area of Conservation is to achieve a balance that ensures protection of the natural environment as well as enabling sustainable use of the sea and coast."

The plan lists over 100 actions, such as:

* Continuing to monitor coastal water quality and take action to meet national standards;
* Ensuring that oil spill and other emergency contingency plans meet the needs of the site;
* Encouraging people who go boating or do other watersports to report the wildlife they see and take part in biological surveys;
* Publishing popular information about the area and its wildlife - especially for young people;
* Promoting voluntary codes of conduct for activities including angling, boating, scientific studies, shellfisheries;
* Ensuring the area's special qualities is taken into account in managing and developing harbours and marinas in the area.
Pen Llyn a'r Sarnau is of European importance for the variety of marine plants and animals which live on the reefs off the coast of Pen Llyn, Meirionnydd and north Ceredigion, and in the Glaslyn/Dwyryd, Mawddach and Dyfi estuaries.
Some of the wonders of this underwater world are:
* current-swept rocks carpeted in animals such as sea anemones, sea firs, soft corals and large sponges;
* dense kelp forests growing in shallow waters, providing a home for many varied creatures;
* the yellow trumpet anemone, which generally lives in the warmer water of the Mediterranean and south west Britain,
* but also lives around Ynys Enlli - at the northern edge of its range;
* many red and brown seaweeds growing as thick turf on the unique Sarnau reefs;
* the estuaries - important nursery areas for many fish species, including bass and grey mullet

ROBYN LEWIS YN CIPIO'R AWENAU Posted Sunday, August 12, 2001 by penllyn
Un o brif enillwyr yr Eisteddfod Genedlaethol eleni oedd Robyn Lewis, gwr lleol o Nefyn, sef yr archdderwydd newydd. Fe greodd hanes drwy ddod y cyntaf i gael ei ethol mewn etholiad lle roedd holl aelodau'r orsedd yn cael pleidleisio. Cyrhaeddwyd carreg filltir arall ym myd hanes yr Eisteddfod gan mai Robyn Llyn fydd y cyntaf i gael ei ethol yn Archdderwydd ar sail ei lwyddiant yn adran ryddiaeth y brifwyl. Nid dyma'r tro cyntaf i Robyn geisio am y teitl, ond fel mae'r ddyhareb yn dweud 'Tri cynnig i Gymro!'- Llonghyfarchiadau iddo.

LLWYDDIANT I DALENT LLEOL Posted Sunday, August 12, 2001 by penllyn
Un arall a gafodd lwyddiant yn yr Eisteddfod oedd y Delynores o Langwnnadl Anna Georgina Chitty, Cae'r Efail. A gyrhaeddodd y brig yng nghystadleuaeth y delyn tair-rhes.

CERDDORIAETH CYMRAEG YN MYND I LYDAW A'R UKRAINE! Posted Saturday, August 11, 2001 by penllyn
Buodd y grwp Gwerinos, sy'n cynnwys tri aelod lleol o Nefyn Aled Rees, Mark Jones, a Gareth Jos. mewn Gwyl Geltaidd yn Llydaw, yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Gwyl sy'n dathlu diwylliant Celtaidd yw Gwyl Lorient, a pechod mawr yw'r ffaith ei bod yn cael ei chynnal yr un amser na'r Eisteddfod. "Roedd y lle yn llawn o Albanwyr, Gwyddelod, a Basgiaid, ond welais i neb o Gymru!, dim ond cor o'r De, a chriw teledu!" Blwyddyn y Cymry yw hi y flwyddyn nesaf, a byddai'n drueni na fyddem yn manteisio ar y cyfle i roi Cymru ar y map, ac arddangos y bandiau gwych sydd genym yma. Aeth Gwerinos i lawr yn dda iawn, a gwerthwyd bron i gant o gryno ddisgiau! Yn dilyn eu perfformiadau, maent wedi cael gwahoddiad i fynychu gwyl yn Kiev ddiwedd yr haf. Mae'n amlwg dydi'r sgwar ddim digon mawr i hogiau ni. Pob lwc iddynt!

CERDDORIAETH CYMRAEG YN MYND I CANADA Posted Friday, August 10, 2001 by penllyn
Un arall lleol sydd yn mynd dramor yw Sian Elen Plemming o Lithfaen sydd ar ei ffordd i wyl Geltaidd Montreal yn Canada gyda'r grwp gwerin Ogam. Dyma'r unig grwp fydd yn cynrychioli Cymru, ac Mae Sian Elen yn edrych ymlaen yn fawr at yr achlysur. Mae'r wraig ifanc yn arbenigo ar chwarae'r ffliwt, pib, a'r recorder, a bu'n aelod o Ogam ers dwy flynedd bellach.

ANGHYSONDEB MEWN IAWNDAL I FUSNESAU! Posted Saturday, August 4, 2001 by penllyn
Yn ddiweddar mae cwestiynnau yn cael eu gofyn, ynghylch a chysondeb y cyngor wrth ddosbarthu iawndal i fusnesau Gwynedd, yn dilyn argyfwng y traed ar genau. Mae'r cyngor wedi talu arian cyhoeddus i gwmni preifat i wneud arolwg i benderfynnu ar gyfraddau y mae gwahanol fusnesau yn ei dderbyn mewn gwahanol ardaloedd. Mae aelodau siambr fasnach Pwllheli, yn galw am atebion ynglyn a'r dosbarthiad, ac maent yn galw am gael gweld copi o'r arolwg. Dywedwyd wrthynt gan gyngor Gwynedd fod y dogfennau yn breifat ac yn gyfrinachol ac nad oeddynt ar gael i'r cyhoedd. Yn ol yr adroddiad ymddengys fod siopau a thafarndai yng Nghaernarfon i dderb yn 70% o adaliad trethi, a 100% i westai a thai bwyta, tra fod Pwllheli ar y llaw arall yn derbyn 30% i siopau a thafarndai, a 70% i westai a thai bwyta.
Mae siambr fasnach Pwllheli am fynd ar mater ymlaen i'r swyddfa Gymreig.
Rhowch eich barn yn man pleidleisio penllyn.com.< http://www.penllyn.com/cgi-bin/vote.cgi >

NEWYDDION DA I FFERMWYR Posted Saturday, August 4, 2001 by penllyn
Cyhoeddwyd mewn cyfarfod nos fercher fod dyfodol pendant i Fart da byw Bryncir. Dywedodd y perchnogion, John Lloyd Williams,a John Huw Hughes, eu bod wedi cyrraedd y targed o £100,000, diolch i fuddsoddiad eu cyfranddalwyr. Mae'r cynlluniau ail agor nawr yn dibynnu'n llwyr ar godi'r cyfyngiadau masnachu. Cylwynwyd cynllun busnes i'r cyfranddalwyr yn y cyfarfod gan y perchnogion, ac etholwyd chwech ffarmwr i'r pwyllgor llywio, a fydd yn cyfarfod gyda'r perchnogion i drafod dyfodol y mart.

CAE LLAWN YN NEFYN! Posted Saturday, August 4, 2001 by penllyn
Heidiodd canoedd o bobl o bell ac agos i gae yn Nefyn dros y penwythnos i fwynhau gwledd o gerddoriaeth Gymraeg. Nid hawdd yw dilyn y Sesiwn fawr, a chystadlu a 'thecno' Abersoch ond fe lwyddodd Elsi ar criw i drefnu gwyl, fydd yn sicr yn un o uchafbwyntiau'r haf. Y flwyddyn hon yn wahanol i'r llynedd roedd yr wyl yn cymryd lle yn yr awyr agored ar gae peldroed Nefyn - Tipyn o gambl! ond cafwyd tywydd bendigedig, er gwaethaf yr ofnau. Diddanwyd y 550 o bobl a fynychodd y nos wener gan gerddoriaeth wych, i ddechrau'r noson grwp ifanc o ochrau Cricieth or enw Anad, gyda cymysgedd o'u caneuon eu hunain ac hefyd ambell i hen glasur- gwych oedd clywed y Kinks mewn cae yn Nefyn! Wedyn ar y llwyfan daeth Caban, Ska cyflym a oedd yn gwneud i'r llonydda symud, yna Celt gyda perfformiad gwych arall i goroni'r noson. Prynhawn sadwrn a'r haul yn boeth, lle gwell i fod na yn y'r heliwr gyda pheint oer braf gyda'r Moniars, cychwyn gwych i'r nos sadwrn. Yna naid ar un o'r bysiau (oedd yn mynd bob hanner awr) i lawr i'r cau i fwynhau gwledd arall. Un o'r uchafbwyntiau yn sicr oedd perfformiad Chouchen, gyda amrywiaeth wych o ganeuon hwyliog, yna ar y llwyfan Maharishi, gyda chaneuon gwych fel 'ty ar y mynydd'. Yna'r hogia o Croesor, a gafodd y 700 o dorf i ddawnsio'n wyllt o'r nodyn cyntaf. Pa ffordd well i orffen na Anweledig!


© penllyn.com 2000-9