Archif Newyddion / News Archive

October 2008

Partneriaeth Tirlun Llŷn - Ein Tirlun Ein Treftadaeth Posted Tuesday, October 14, 2008 by penllyn
Cyfres o gyfleoedd i chi gyfrannu at drafodaeth ar yr hyn syn bwysig i chi am ein tirlun ar dreftadaeth. Dewch i helpu i lunio cais am arian gan Gronfa Loterir Dreftadaeth.


Beth yw trysorau pwysicaf Pen Llŷn?
Sut orau i ddathlur etifeddiaeth honno?
Sut mae sicrhau fod mwy o bobl (ar cenedlaethau i ddod)
yn deall a gwerthfawrogi tirlun treftadol y Penrhyn?
Pa grefftau traddodiadaol dylid eu meithrin au datblygu?Prynhawn (4-6) Nos (7-9)
16/10/08 Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
20/10/08 Y Ganolfan, Nefyn.
21/10/08 Y Neuadd, Sarn.
22/10/08 Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli.

Mae cyfle hefyd i chi fynegi barn fel arall neu gael rhagor o
fanlylion am y prosiect. Cysylltwch - Arwel Jones /ptll@hotmail.co.uk / 01758 613999


Llŷn Landscape Partnership - Our Landscape Our Heritage
A series of opportunities for you to contribute to a debate on what is important about our landscape and its heritage. Help shape an application for Heritage Lottery Funding.

What are Pen Llŷns most important treasures?
What is the best way to celebrate that inheritance?
How do we ensure that more people (and generations to
come) understand and appreciate Llŷns heritage landscape?
Which traditional skills should be nurtured and developed?Afternoon (4-6) Evening (7-9)
16/10/08 Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
20/10/08 Y Ganolfan, Nefyn.
21/10/08 Y Neuadd, Sarn.
22/10/08 Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli.

There is also another way for you to have your say or get further information. Contact - Arwel Jones / ptll@hotmail.co.uk / 01758 613999© penllyn.com 2000-9