Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pôl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 21 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

Croeso i Llyn.net - Welcome!

Croeso i ganolfan wybodaeth gyfrifiadurol i drigolion Llyn. Cyfranwch wrth Ymaelodi. Neu cyfranwch drwy'r Fforwm. Os ydych yn chwilio am wybodaeth am gymunedau Llyn ewch i - Penllyn.com
--------------------
This is a computer related resource site for the citizens of Llyn. We are working to build a community supported 802.11a/b/g wireless network in Llyn, Gwynedd. If you want to become part of this project, register as a member. Or contribute to the Forum. If you are looking for information about Llyn, try here- Penllyn.com
If you are looking for information about the flora and bio diversity in Llyn, try here- llyn.com

All exchange areas in Llyn can now get adsl broadband! -
Which broadband ISP should I choose ?

 Lleol-Local: Cargo Ship Sinks of f Llŷn Coast

NewyddionA mayday call was sent out from the Swanland cargo ship at around 2am this morning from 20-miles north-west of the Llyn peninsula in north Wales after the hull cracked.
Six people were initially thought to be missing, but one man was later found alive by coastguards.
Two others were recovered from the water, the Holyhead Coastguard said.

The Swanland

Posted by waen on Sunday, November 27 @ 18:38:39 GMT (3436 reads)
(Read More... | 2751 bytes more | Lleol-Local | Score: 2)

 Lleol-Local: £25m boost for poorest areas in Wales

NewyddionNeedy Welsh areas have been given a £25 million boost to kick-start a recovery. Gwynedd will receive £1.3m.

“We are working to ensure that everyone has a good standard of housing especially in our poorest communities,” said Deputy Housing Minister Jocelyn Davies said.

The money will go to 36 renewal areas in 19 local authorities across the country. Renewal areas enable councils to focus activity and investment on areas that combine a need for assistance with the potential for regeneration.

Each council has its own action plan to improve housing and facilities in their renewal areas with the aim of kick starting wide-ranging investment and reversing the process of decline.

Announcing the funding at Port Talbot Jocelyn Davies said: “This programme will improve the quality of life for thousands of people across Wales, helping to restore confidence in towns and villages in need of regeneration.

Posted by waen on Thursday, January 22 @ 23:05:31 GMT (1880 reads)
(Read More... | 1931 bytes more | Lleol-Local | Score: 0)

 Lleol-Local: Ffotograffiaeth digidol - Digital photography sessions

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Ymunwch â’n Sesiynnau Ffotograffiaeth digidol.
Pam? Dysgwch ddefnyddio camera digidol. Llwytho lluniau i’r cyfrifiadur. Defnyddio photoshop ayyb.. Cwmni difyr.

I bwy? Croesawn bobol o bob oedran a gallu.

Pa bryd? 1 o’r gloch ar ddydd Mercher bob wythnos. O Ionawr 9 hyd fis Mawrth.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Seimon ar 01758 770468

Ym Mhle?
Hen Ysgol, Bryncroes.

Posted by waen on Sunday, January 18 @ 16:03:09 GMT (6362 reads)
(Read More... | 981 bytes more | Lleol-Local | Score: 0)

 Partneriaeth Tirlun Llŷn - Llŷn Landscape Partnership

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Holiadur ar-lein - Online Survey
Holiadur ar-lein - Online Survey


Partneriaeth Tirlun Llŷn - Ein Tirlun Ein Treftadaeth
Cyfres o gyfleoedd i chi gyfrannu at drafodaeth ar yr hyn sy’n bwysig i chi am ein tirlun a’r dreftadaeth. Dewch i helpu i lunio cais am arian gan Gronfa Loteri’r Dreftadaeth.
Beth yw trysorau pwysicaf Pen Llŷn?
Sut orau i ddathlu’r etifeddiaeth honno?
Sut mae sicrhau fod mwy o bobl (a’r cenedlaethau i ddod) yn deall a gwerthfawrogi tirlun treftadol y Penrhyn?
Pa grefftau traddodiadaol dylid eu meithrin a’u datblygu?

Prynhawn (4-6) Nos (7-9)
16/10/08 Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
20/10/08 Y Ganolfan, Nefyn.
21/10/08 Y Neuadd, Sarn.
22/10/08 Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli.

Mae cyfle hefyd i chi fynegi barn fel arall neu gael rhagor o fanlylion am y prosiect. Cysylltwch â - Arwel Jones /ptll@hotmail.co.uk / 01758 613999


Posted by waen on Tuesday, October 14 @ 20:01:15 BST (24828 reads)
(Read More... | 2785 bytes more | Score: 0)

 Cylchlythyr 7 - Newsletter 7

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Posted by waen on Monday, July 16 @ 23:47:00 BST (2277 reads)
(Read More... | 772 bytes more | Score: 0)

 Pryderon am ysgolion cynradd - Fears for local primary schools

CymunedolThis is a bilingual message, some English text can be found Here

Roedd dros ddau gant o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhen Llyn (17-1-07) i drafod eu pryderon am ddyfodol ysgolion cynradd Gwynedd.


Er bod ymgyngoriad yn cael ei gynnal ar batrwm addysg gynradd drwy'r sir, mae rhai'n honni bod y penderfyniadau wedi eu gwneud eisoes.


Gwefan Fforwm Llywodraethwyr Llyn

Fforwm Ar-lein Agored

Posted by waen on Sunday, January 28 @ 13:41:42 GMT (3615 reads)
(Read More... | 3547 bytes more | Score: 5)

 Scotland leads on community-led regeneration!

CymunedolAn alliance campaigning for community-led regeneration has been formed in Scotland amid claims statutory agencies are failing the nation’s poorest. Development Trusts Association Scotland (DTAS), social enterprise network Senscot and other organisations have created a coalition called Local People Leading. The alliance said long-term improvements in deprived areas would only be achieved if land and assets were handed over to residents.

It claimed the community sector had been demoted in Scotland by top-down initiatives while the opposite had happened in England, demonstrated by the launch of a £30m fund allowing residents to take over assets from local authorities.

Angus Hardie, director of DTAS, said: ‘The Scottish Executive’s regeneration policy statement, People and place, is full of empty rhetoric about engaging local communities that isn’t followed up with action. ‘Residents must be given a real stake in their areas by taking control of land and assets so they can generate their own income and become independent of the state.’

Posted by waen on Thursday, January 25 @ 00:00:00 GMT (2383 reads)
(Read More... | 2253 bytes more | Score: 5)

 Ardal Gymraeg?

IaithThis is a bilingual message, some English text can be found Here

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu cynnal arolwg i geisio darganfod faint o ddefnydd syn cael ei wneud o'r iaith Gymraeg mewn archfarchnadoedd drwy'r sir. Pwyllgor cynllunio ardal Dwyfor sydd wedi gwneud y cais gan eu bod wedi derbyn cwyn bod llawer o arwyddion yn siop Asda ym Mhwllheli yn Saesneg yn unig.


Cysylltodd mudiad Cyfeillion Llyn â'r cwmni fis Tachwedd i gwyno nad oedd digon o Gymraeg i'w gweld yn y siop gan yrru copi o'r llythyr at y cyngor. Mae Asda wedi syrthio ar ei fai gan addo cyfieithu llawer mwy o arwyddion.

Mae nifer o arwyddion dwyieithog yn y siop ond mae amryw hefyd yn uniaith Saesneg. Dywedodd Llywydd Cyfeillion Llyn, y cyn Archdderwydd Robyn Lèwis: "Roedden ni wedi deall gan Asda drwy'r wasg cyn iddyn nhw ddod (i Bwllheli) eu bod nhw'n derbyn bod hon yn ardal lle'r oedd tua 70% yn siarad Cymraeg fel iaith gynta ac y byddid yn defnyddio'r Gymraeg yn fwy eglur na'r Saesneg drwy'r siop.

"Cymrais arnaf fy hun i fynd draw ar ôl iddi agor i edrych dros fy hun i ba raddau yr oedd y Gymraeg wedi cael ei defnyddio. "Mae'n wir bod rhai arwyddion eitha mawr yn rhai dwyieithog ac wedi cael eu gwneud yn arbennig ar gyfer y siop. "Ond roedd 'na sbel dros 100 o wahanol arwyddion oedd heb eu cyfieithu o gwbwl ac yn uniaith Saesneg - pethau fel 'Canned Fruits', 'Dog Food' ac yn y blaen."Note: Sadwrn 28-1-07 Saturday Cafodd tri o bobl eu harestio yn ystod protest gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ym Mangor. Hwn yw'r diweddara mewn cyfres o brotestiadau gan y mudiad sy'n galw am Ddeddf Iaith newydd. Roedd aelodau wedi gorymdeithio drwy'r ddinas ddydd Sadwrn cyn meddiannu mynedfa archfarchnad Morrisons. Dywedodd llefarydd eu bod yn protestio ynglyn â diffyg arwyddion dwyieithog. Cafodd posteri eu gosod ar ffenestri'r adeilad. Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod tri o bobl wedi eu harestio am achosi difrod troseddol. =====================================
Three people have been arrested during a protest in Bangor, by the Welsh Language Society, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. It was the latest in a series of protests by the group, calling for a new Welsh Language Act. They targeted the Morrisons supermarket in the north Wales town, to protest against the lack of bilingual signs. North Wales Police confirmed three people have been arrested in Bangor for minor criminal damage offences. The three were arrested after posters were fixed to the Morrisons store in Upper Bangor during the protest. The society said demonstrators gathered in the city centre and then marched to stage a sit-in at the supermarket's entrance. A spokeswoman said they were angry that Morrisons had failed to implement Welsh language policy at its Welsh stores.

Posted by waen on Wednesday, January 24 @ 23:58:02 GMT (2080 reads)
(Read More... | 3872 bytes more | Score: 5)

 Balanced development to help tackle inequalities

CymunedolPlans for an alternative economy driven by social justice, wellbeing and environmental sustainability have been drawn up by a left-leaning pressure group.
The Compass Group says the market economy has delivered massive inequalities in wealth and is neither inevitable nor desirable.‘Despite increased material affluence, we are living in a social recession. Markets are increasingly the master of mankind, rather than the other way around. In the good society the economy is a means to social justice, quality of life and environmental sustainability, rather than an end in itself.’ An alternative economy, it argues, would put people first. This could mean halting ‘dysfunctional’ growth in London and southeast England in favour of balanced development to help tackle inequalities in wealth by ‘relocating enterprise, government, and national scientific, technological and cultural investment towards the poorer regions’. There would be no special tax breaks for social enterprises. Instead, all companies would be made more accountable for their actions, facing higher taxes and tough legal penalties for environmentally damaging behaviour.

The knowledge economy would also be re-engineered to facilitate a ‘knowledge society’ in which resources and opportunities were spread widely rather than being held or owned by a privileged few.

And a standing commission on the quality of life – modelled on the Low Pay Commission – would bring together employers, unions, government and others to recommend voluntary and regulatory action to improve life for all.

Posted by waen on Wednesday, January 24 @ 23:40:32 GMT (2705 reads)
(Read More... | 2429 bytes more | Score: 0)

 Fund people at the coal face, not snouts at the trough

NewyddionFunding for the voluntary sector should be directed away from infrastructure organisations and towards those struggling to survive on the front line, according to a leading anti-poverty charity.

Many second tier organisations (STOs) face difficult issues of quality, credibility, conflict of interest and overwork and a number of seem to have lost their sense of purpose and focus.

The claims, by City Parochial Foundation (CPF), came in a report just published, which said small groups in particular feel their voices are not heard while funders and outside agencies decide what they need. It also revealed a lack of clarity about where appropriate support for different kinds of groups at different stages of development might be found.

‘There are many STOs but who they benefit, how they do it and when their intervention is appropriate is unclear to those who might seek their help,’ it said. ‘This encourages haphazard working in the sector.’

The report recommended that over time, funding should increasingly be directed to front line groups to put them in a stronger position to purchase the help they need, from the source that can best provide it.

It called on funders to accompany the move towards putting ‘purchaser power’ in the hands of front line groups by supporting a process of education about the significance of the role of STOs – especially councils for voluntary services – in promoting the voice of the voluntary sector.


Posted by waen on Wednesday, January 24 @ 23:38:58 GMT (3396 reads)
(Read More... | 2596 bytes more | Score: 0)

 Gweledigaeth ar gyfer tai yng Nghymru - A Vision for Housing in Wales

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Yn ôl Fforwm Tai Cymru mewn adroddiad newydd-
Mae materion yn ymwneud â thai yn creu rhaniad yng Nghymru. Mae’r chwyddiant ym mhrisiau tai a diffyg tai rhent fforddiadwy yn golygu bod miloedd o bobl heb gartref eu hunain. Mae amodau gwael yn dal i ddifetha miloedd o aelwydydd yng Nghymru. Bydd hyn yn cael effaith anhygoel ar gydlyniad cymdeithasol, gan olygu y bydd pobl yn cael llai o gyfleoedd mewn bywyd, a bod mwy o siawns i’w hiechyd fod yn wael.Ond cred Fforwm Tai Cymru y bydd rhoi materion yn ymwneud â thai yn ôl ar frig yr agenda wleidyddol unwaith eto, a gwneud yn siwr y bydd yn cael y buddsoddiad sy’n angenrheidiol iddo, yn cyfrannu’n ddirfawr tuag at lwyddiant Cymru a’i phobl:

· Bydd yn gwella iechyd
· Bydd yn gyrru datblygiad cymunedol
· Gall ysgogi datblygu economaidd lleol
· Gall leihau troseddu
· Gall wella’r siawnsiau a’r cyfleoedd y gellir eu cael mewn bywyd


Beth yw'r broblem? · Yn syml, all nifer o bobl ddim dod o hyd i gartref fforddiadwy.
Cymru yw’r ardal leiaf fforddiadwy, heblaw am Llundain a De Lloegr ehangach. Wrth edrych ledled Cymru ar aelwydydd y genhedlaeth iau sydd â gweithwyr ynddynt (20 i 39 mlwydd oed), dengys adroddiadau mai 4.22 i 1 yw cymhareb y pris ty cyfartalog (£123,362) yn erbyn incwm (£29.241).

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, October 11 @ 22:32:45 BST (2756 reads)
(Read More... | 3775 bytes more | Score: 5)

 Trafnidiaeth - Public transport in Gwynedd

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Y mae Partneriaeth Pobl Ifanc Gwynedd yn ceisio perswadio’r Cyngor i newid y gwasanaeth bysus a threnau er lles phobl ifanc ac eraill. At y pwrpas yma mae yna ffurflen newydd ar-lein holiadurPwrpas yr holiadur yma ydy darganfod beth yw'r farn am fysus a threnau yng Ngwynedd. Bydd yr holl wybodaeth o’r holiadur yn cael ei ddefnyddio gan Bartneriaeth Pobl Ifanc Gwynedd i berswadio’r Cyngor i newid y gwasanaeth bysus a threnau er lles pobl ifanc. Mae yna gyfle i ennill gwobr drwy lenwi’r holiadur yma (yr ateb mwyaf gwreiddiol i gwestiwn 8 fydd yn ennill £50).

Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, September 28 @ 23:32:50 BST (2603 reads)
(Read More... | 1851 bytes more | Score: 3)

 Drefniadaeth Ysgolion Gwynedd - re-structuring of education

NewyddionThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Y mae yna fforwm newydd wedi ei sefydlu yn annibynnol o unrhyw sefydliad ar gyfer rhannu gwybodaeth a mynychu barn am Drefniadaeth Ysgolion Gwynedd, hefyd gynorthwyo Cyngor Gwynedd gyda'r broses ymgynghori.

ysgol

Dywedodd Liz Saville -
"Mae gan Gyngor Gwynedd gynlluniau i newid sut mae ysgolion cynradd y sir yn cael eu cynnal. Prif amcan y sir ydi ffederaleiddio, sef sefyllfa lle bydd un pennaeth yn rheoli dwy neu fwy o ysgolion. Bydd hyn yn golygu cau ysgolion unigol a'u hail-agor fel safleoedd i ysgol ffederal newydd gydag un pennaeth ac un corff llywodraethol. Mae'r sir yn cynnal proses ymgynghori i drafod modelau posib (e.e. pa ysgolion fydd yn uno mewn ysgol ffederal ym mhob ardal).

Mewn rhai ardaloedd, mae pobl yn teimlo bod ffederaleiddio yn cynnig cyfle i gadw presenoldeb ysgol yn y pentref neu gymuned. Ond mewn ardaloedd eraill, mae pobl yn cwestiynu a oes angen newid y drefn bresennol."
Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, July 12 @ 23:05:58 BST (2671 reads)
(Read More... | 4247 bytes more | Score: 5)

 Rhwyfo i Iwerddon - Rowing to Wicklow

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Nod y pum aelod o Glwb Rhwyfo Pwllheli ddydd Gwener oedd croesi o Borth Oer i Benrhyn Wicklow - taith o ryw 50 milltir - mewn 12 - 15 awr. Ond llwyddodd i tîm i groesi mewn 11 awr a hanner gan sefydlu amser ar gyfer y croesiad fel bod timau eraill yn gallu ei herio yn y dyfodol.

Cyn y ras dywedodd Eifion Owen, darlithydd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor sydd eisoes wedi hwylio a hwylfyrddio dros y Môr Celtaidd, fod yr her "yn cael ei hadnabod fel y Sialens 6°G gan y byddwn yn atal y cloc unwaith ein bod yn croesi y linell meridian 6° Gorllewin sy'n rhedeg i lawr drwy Benrhyn Wicklow".
Mwy...More...

Posted by waen on Saturday, May 20 @ 13:04:41 BST (2582 reads)
(Read More... | 2760 bytes more | Score: 0)

 Skills for Empowerment - Cardiff

NewyddionOn Thursday May 11th 2006 at the Welsh Centre for International Affairs, Cardiff, there will be a cross party (political) panel discussion sponsored by Sponsored by Ecotec & Welsh Housing Quarterly.

featuring: Eluned Morgan, Labour MEP for Wales Mark Isherwood, Conservative AM for North Wales Lembit Opik, Liberal Democrat for Montgomereyshire Hywel Williams, Plaid Cymru MP for Caenarfon

A major part of regeneration is engaging and empowering communities to take control and set their own agenda. Many projects and initiatives stand and fall because of the ability of professionals in this regard.

Essential skills are needed as well as a clearly defined approach in order to be able to successfully involve communities. Easy fix top-slicing of project budgets or imposing superficial, top down area wide stucco only provides a short term apparent , visual solution. Proven enbeded, and truly local community initiatives need to be nurtured and replicated by developing skills and individuals in their own 'microclimate' communities.

What options are available to help professionals develop these skills? How can organisations help their staff to become better equipped to deal with the challenges they face? What innovative ideas have some communities come up with to promote change in their neighbourhoods? This interactive one day conference will aim to deliver thought provoking and stimulating solutions to the many problems regeneration practitioners face in helping to empower the communities they serve.

It will include:
• Question Time style cross party panel discussion about policies influencing community empowerment and the best way forward.
• Interactive panel discussion with expert practitioners on what works when it comes to engaging communities.
• Tours and workshops to show how organisations have successfully engaged communities in regeneration initatives.
• What skills are needed by professionals and how can these be developed.
• How social enterprise can be used as a tool to bring about change.
• Unique networking opportunity - meet up with professionals from a range of disciplines and sectors and share ideas and experience.

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, March 29 @ 22:29:59 BST (2442 reads)
(Read More... | 3046 bytes more | Score: 0)

 Local Community on-line empowerment

NewyddionHere is another example of community empowerment through the use of an on-line community web portal.... not that again I hear you sigh..., Yes, this time up in Wakefield -

Wakefield District Community Online (WDCO) is a new website from Wakefield Metropolitan District Council. It allows local groups and organisations to promote events, jobs, local news and activities that residents can browse at their leisure. They can also build, develop and maintain their own website free of charge.

Mwy...More...

Posted by waen on Tuesday, March 28 @ 21:53:21 BST (3050 reads)
(Read More... | 1268 bytes more | Score: 0)

 Land for People Ltd get cash boost.

CymunedolA non-profit company that aims to increase affordable housing with greater community control has been awarded grants totalling £40,000 by Minister for Social Justice and Regeneration, Edwina Hart. Land for People Ltd will pilot three Community Land Trust (CLT) demonstration projects in Powys. CLTs have been successful in America and England and offer access to housing for people who find it difficult to compete in the local housing market. CLTs use land gifts or public grants to secure land and build new houses or renovate old ones for sale or rent. The Trust retains the freehold on the land so that on resale, the value of the property is reduced by the land value. (I'd personaly like to wish Jonathan Brown and the rest of the team good luck in the new Powys pilots...ed)

Posted by waen on Sunday, February 26 @ 17:20:22 GMT (2728 reads)
(Read More... | Score: 0)

 Cynllun Iaith Gymraeg - Ofcom - Draft Welsh Language Scheme.

IaithThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Heddiw cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Iaith Drafft. Mae'r ymgynghoriad yn disgrifio sut y byddwn yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg, sef y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnesau cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi'r ymghynghoriad 11|01|06 Dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad 22|03|2006

Mae’r cynllun hwn yn disgrifio sut y bydd Ofcom yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 (12 mlynedd yn ol!!!!!!), sef y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnesau cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, i’r graddau ei fod yn briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol gwneud hynny.

Mae'r ddogfen lawn ar gael isod:
Cynllun Iaith Gymraeg Drafft
Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, January 12 @ 23:25:49 GMT (2607 reads)
(Read More... | 1864 bytes more | Score: 0)

 Welsh Assembly policy statements revealed virtually no action to tackle low pay!

NewyddionThese are the findings revealed in a report just out by the Bevan Foundation, -
Scrutiny of major Welsh Assembly policy statements revealed virtually no action to tackle low pay or pay differentials, the report said. Issues of job quality are narrowly addressed in terms of skills, avoiding discussion of job security, hours worked, job mobility and so on. And nowhere ‘is there any reference to employee rights, or indeed more than passing reference to equality at work’.

The rationale for getting people into employment was not social justice but to improve GDP, it said. ‘Insofar as there is concern with social justice, it is presented as somewhat unsophisticated ambitions to “help people into jobs” by reducing economic inactivity and to “improve job quality” by raising skill levels. And on some key aspects of social justice there is silence,’the report found.

A social justice agenda for the economy and employment in Wales would include the pursuit of full employment, ending poverty pay and ‘recognition and respect: the right to safe, fulfilling work, free from discrimination, harassment and fear’, the report suggests. Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, January 12 @ 23:16:39 GMT (2857 reads)
(Read More... | 1833 bytes more | Score: 0)

 Engaging local communities, listening and responding to citizens

CymunedolRural communities are often small and dispersed and can be difficult to reach for a local authority with scarce resources. The recent Welsh index of multiple deprivation showed the wards at the western tip of Llyn are the worst with regard to access to services in Gwynedd. They were the highest ranking in any of the 7 deprivation categories. However, facilitation has been successful where there has been a commitment to building long-term engagement with these communities.

A continuing dialogue enables local people to see the decision-making and investment as legitimate. Consulting communities regularly builds confidence and thus, the process strengthens effective governance. People do, however, suffer from 'consultation fatigue' with shallower cross sections responding, thus distorting results.

Engaging communities can be time consuming and resource hungry for councils. And consultation will be quickly seen through if it is in any way token. Nevertheless effective engagement can be done on a relatively modest scale by supporting communities to take the lead. Local initiatives lend their own 'stamp' and when implemented effectively enhance results with richer and more detailed information.

Listening to customers can be measured by the tangible difference made to the actions that are planned and implemented. The engagement process should take the opportunity to add value to proposals, and develop greater ownership and responsibility. Statutory responsibilities tailored and enhanced for local needs. Mwy...More...

Posted by waen on Sunday, December 18 @ 23:44:44 GMT (3239 reads)
(Read More... | 4141 bytes more | Score: 5)

 Tai Fforddiadwy - Affordable Housing

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Mae'r partneriaeth Cymunedau'n gyntaf Llyn wedi dechrau gweithio ar gynllun Tai Fforddiadwy ar y cyd gyda'r Cynghorau Cymuned, Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Eryri.
Mae holiadur byr wedi'i gynnwys yn y cylchlythyr i alluogi pobl ddangos diddordeb yn y cynllun. Mae amlen Rhadbost wedi ei chynnwys i chi ddychwelyd yr holiadur. Mae hyn yn gam pwysig ymlaen ac ni fydd yn llwyddiannus heb eich cefnogaeth chi.


Safle we - Website
Mwy...More...

Note: Ffoniwch - 01758 730309 - Phone Tachwedd 25 - Cyfarfod Cyhoeddus yng Nghanolfan Morfa Nefyn - Tai Fforddiadwy yn Llyn.

Posted by waen on Saturday, November 12 @ 00:00:00 GMT (31955 reads)
(Read More... | 1376 bytes more | Score: 0)

 E-government in England = county councillors' own websites / blogs!

CymunedolThe Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), stated that, by the end of December 2005, every English authority must “provide every councillor with the option to have an easy-to-manage set of public web pages that is either maintained for them or that they can maintain themselves”.

The councillor.info project is one initiative helping local authorities meet this requirement. To date it has provided over a 1,000 councilors in 21 authorities in England with the facility to develop their own website.

The initiative was launched during local democracy week in 2003 by web solutions provider Poptel Technology with the support of the Local Government Association (LGA) and ten pilot authorities.

The project provides councillors in participating authorities with access to a simple content management system, which allows them to publish a website providing basic information about their work as a councillor.

While the councillor’s website has a distinct identity from that of their local authority, links between the two are encouraged. The content management system also gives publication rights to officers of the participating council, allowing them to publish links to news and information about the services of the authority on the councillor’s site.

Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, December 15 @ 00:53:52 GMT (3289 reads)
(Read More... | 7187 bytes more | Score: 5)

 Gosod Sylfeini Cadarn - Laying Strong Foundations

NewyddionThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Sawl gwaith da chi 'di clywed pobi yn cwyno nad oes digon o adeiladwyr, seiri, plymars a trydanwyr ar gael pan mae rhywun eu hangen nhw? Wel, mae Partneriaeth Cymunedau'n Gyntaf Pen Llyn am wneud rhywbeth am y peth.

Dros y misoedd diwethaf cynhaliwyd gwaith ymchwil o fewn y diwydiant adeiladu i ddarganfod os oedd modd datblygu cynllun prentisio lleol i sicrhau fod yna gyfleon yn cael eu cynnig i bobl ifanc yr ardal, ac os oedd modd hwyluso'r gwaith o hyfforddi prentis o ochr y cyflogwr.

Mae'r bartneriaeth bellach wedi Iansio cynllun 'Cyswllt Prentisio' fydd yn cynnig gwasanaeth paru er mwyn dod a darpar brentis a chyflogwr at ei gilydd ac mae cynlluniau hefyd i ysgafnhau'r baich gweinyddol sydd ynghlwm a chyflogi prentis. Mae'r bartneriaeth hefyd yn cydweithio yn agos gyda Ysgol Uwchradd Botwnnog, sydd am y tro cyntaf eleni yn cynnig cwrs TGAU mewn Adeiladu. Byddwn hefyd yn cydweithio gyda'r ysgol i gynnig cyrsiau gyda'r nos i rai sydd eisoes yn gweithio o fewn y diwydiant.

Mae cynlluniau eisoes yn cael eu Ilunio i ymestyn y cynliun i gynnwys diwydiannau eraill, gan ystyried y gwersi ddysgwyd hyd yma.

Bydd rhoi cymorth i brentisiaid heddiw yn gofalu fod gwaith parhaol ar gael i'r dyfodol a na fydd yr ardal yn dioddef o brinder crefftwyr.Mwy...More...

Note: Ffoniwch Cyswllt Prentisio - 01758 730309 -Phone Apprentice Link

Posted by waen on Wednesday, December 14 @ 23:39:19 GMT (2783 reads)
(Read More... | 3211 bytes more | Score: 0)

 ACCIDENT WAITING TO HAPPEN...can be AVOIDED

NewyddionThis has just arrived, and is yet another example of how the built environment in Morfa Nefyn is being vandalised. Concerns have been raised by people all along Llyn about the size and nature of the luxury holiday flats development on the Linksway site, a well known landmark. It now appears as though another equally well known and much loved landmark, the Bay Tree in Morfa is now also under threat.

the bay tree

This has been sent to us by concerned residents in Morfa- The Bay Tree restaurant, Morfa Nefyn, designed/constructed in 1935, with distictive character including its single-storey appearance in conjunction with an interesting flat roof and internally positioned chimney layout ... is one of the very few remaining buildings of any historic interest in the villiage of Morfa Nefyn. The Bay Tree has similar design characteristics as The Moranedd cafe, Criccieth (1948) [now a Grade II listed building] and, although that 'flat roofed cafe' was designed by Clough William-Ellis, in my opinion 'our local landmark building' The Bay Tree ... deserves similar special consideration. Mwy...More...

Note: Planning Problems in Morfa Nefyn? .... Discuss Here

Posted by waen on Monday, November 07 @ 09:59:27 GMT (10114 reads)
(Read More... | 3270 bytes more | Score: 0)

 MALlC 2005 - New Welsh Index of Multiple Deprivation

NewyddionThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2005 (MALlC) yw’r mynegai swyddogol ar gyfer mesur amddifadedd mewn rhannau bychain o Gymru. Fe’i datblygwyd ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Gyfarwyddiaeth Ystadegol y Cynulliad a’r Uned Ddata Llywodraeth Leol. Mae’n disodli’r mynegai a gynhyrchwyd yn 2000. Hwn oedd yn sail i dynodi ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf.

Beth yw amddifadedd lluosog?
Mae amddifadedd yn golygu mwy na thlodi. Mae tlodi’n golygu bod heb ddigon o arian (neu hanfodion eraill) i’ch cynnal. Mae amddifadedd yn cyfeirio at y problemau sy’n deillio o ddiffyg adnoddau a chyfleoedd yn gyffredinol (nid arian yn unig).

Nid yw’n bosibl mesur amddifadedd lluosog, fel y’i defnyddir ar gyfer y MALlC, yn uniongyrchol – nid rhyw fath o arbennig o amddifadedd ydyw. Mae’n gymysgedd o wahanol fathau o amddifadedd, a gellir mesur pob un o’r rhain i ryw raddau. Ond nid yw’n fater syml o’u hychwanegu at ei gilydd i wneud mynegai cyffredinol gan y gallant effeithio ar ei gilydd a chael mwy o effaith os ceir rhai cyfuniadau arbennig.Mwy...More...

Note: There is a forum to try and sort out some of the implications for Gwynedd - Yma...Here... in the lounge.

Posted by waen on Friday, November 04 @ 23:51:35 GMT (3094 reads)
(Read More... | 16464 bytes more | Score: 5)

 Empowerment - how can communities take control?

CymunedolThat is the title of a one day seminar to be held at at NEWI, Wrexham, on Thursday 17 November 2005.
The strap line that is being used is -
“Communities themselves are deciding what is needed and are being helped to realise their ambitions" - Edwina Hart, Minister for Social Justice & Regeneration.

Details of this seminar came to me by e-mail today. Call me a dyed in the wool synic, but how exactly does this fit in with a letter I was given last night from Edwina Hart, who refuses to fund a proposal that was made after exhaustive community consultation, based on questionairs, public meetings and as the result of nearly 3 years work by the local communities first partnership.

She writes - "nid oeddwn yn fodlon cefnogi'r cais gan fy mod i'n teimlo bod y gweithgareddau yn perthyn yn agos i'r gwasanaethau prif ffrwd a ddarperir gan awdurdodau lleol. O'r herwydd, teimlaf y dylai'r darparwr prif ffrwd, sef Cyngor Sir Gwynedd yn yr achos hwn, fod wedi darparu'r arian ar gyfer y gweithgareddau y cyflwynir cais ar eu cyfer. Mae'r ffaith bod y Cyngor Sir wedi cefnogi astudiaethau Tai Fforddiadwy mewn ardaloedd nad ydynt yn rhai Cymunedau yn Gyntaf ym Mhen Llyn a'r ffaith nad yw'r cymunedau sy'n rhan o'r rhaglen wedi'u cynnwys yn ategu fy marn. Mae hyn yn awgrymu camdybiaeth sef y bydd y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn cefnogi ceisiadau yn y dyfodol am gymorth ariannol oddi wrth ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Nid diben cyllideb Cymunedau yn Gyntaf yw ategu ffynonellau cyllid prif ffrwd na chyfrannu cyllid ar eu cyfer.
Mae'r bartneriaeth wedi pwysleisio pwysigrwydd y broblem o ran tai yn y cais. Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw ystyried safbwyntiau y bartneriaeth a blaenoriaethu ei raglen fel y bo'n briodol. "

I'm not sure exactly what was lost in the translation there Edwina, but that seems like pass the buck to the local govt. to me! Perhaps the voluntary members of the local communities first Partnership could stump up the "Cost: £245 + VAT for public sector organisations; £125 + VAT for registered charities, community groups and students." - that the seminar will cost?.

They would probably all be able to grasp the meaning of - " Communities themselves are deciding what is needed and are being helped to realise their ambitions"

Mwy...More...

Posted by waen on Friday, November 04 @ 00:39:17 GMT (3525 reads)
(Read More... | 4060 bytes more | Score: 4.8)

 Red tape is stifling innovation!

NewyddionRed tape is stifling innovation and putting people off voluntary and community sector work, an independent task force warned this week.

Launching the Better Regulation Task Force’s latest study, chair Sir David Arculus said too much bureaucracy could have ‘a negative impact’ on the public’s willingness to volunteer and the sector’s ability to make a difference to people other sectors fail to reach.

The study said poor, unresponsive regulation could hamper social innovation, especially in poorer areas where residents depend more on the third sector. Some 61% of people who responded to a task force survey thought regulation inhibited social innovation.

In one example, the report described how the environmental regeneration charity Groundwork is weighed down by nine separate pieces of regulation and ten regulatory bodies. Such burdens could lead to service cuts, it said, as is happening with Citizens’ Advice Bureau's being forced to cut opening hours to cope with the burden of paperwork.Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, November 02 @ 23:30:12 GMT (3910 reads)
(Read More... | 3091 bytes more | Score: 0)

 Enabling the community to influence the design of its own town centre?

CymunedolImagine Gwynedd County council allowing the community a chance at influencing the development of it's own town centres. They could express their needs on developing the marina in Pwllheli, The Queens in Aberdaron, The dock area in Caernarfon or the Milenium park in Penrhyndeudraeth.

Is this too much like sci-fi?....., not if planners think outside of the box and follow the low-cost route shown by Ellesmere Port and Neston Borough council. The cost? ...£1,300 in staff time, using a software demo that would only cost £800. The benefits?.... engaging with it's citizens and enabling the community to influence the design of its own town centre.

Ellesmere Port and Neston Borough Council decided to make improvements to four key areas of public space in Ellesmere Port town centre and was keen to ensure that all stakeholders were engaged in the refurbishment process. To set the ball rolling the Town Centre Partnership, councillors and the council’s town centre staff, such as parking wardens, were given disposable cameras to take snaps of the things they liked and disliked about the town centre. The architects' department had the job of turning these ideas into design proposals. They decided to try computer graphics software they had seen advertised that could be used to prepare visual aids and which they believed would help people to visualise and better understand the proposals.

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, November 02 @ 23:12:32 GMT (2930 reads)
(Read More... | 6061 bytes more | Score: 5)

 Cynllun Cynhwysiant Digidol - Digital Inclusion Initiative

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Cydnabyddir bod bywydau pobl yn newid yn llwyr wrth i gymdeithas fabwysiadu mwy a mwy o dechnoleg newydd a bod hyn yn agor cyfleoedd ychwanegol i’r grwpiau a’r unigolion hynny sy’n hyddysg ym maes TG. Ar y llaw arall, caiff y rheini na allant ddefnyddio’r dechnoleg newydd eu hallgáu fwyfwy’n gymdeithasol ac yn economaidd a bydd y patrwm hwn yn parhau. Mae cyfleoedd pobl mewn bywyd yn gostwng oherwydd diffyg sgiliau TG a thechnoleg newydd arall, yn yr un modd â diffyg sgiliau llythrennedd a rhifedd. Gyda mwy a mwy o ryngweithio cymdeithasol yn galw am gyfleuster TG, y rheini sydd ag anfantais yn draddodiadol, y rheini sydd leiaf tebyg o ddefnyddio TG, a fydd fwyaf ar eu colled. Oni bai y gall pobl drin y dechnoleg newydd, cânt eu difreinio’n economaidd neu’n gymdeithasol.

Nod y cynllun Cymunedau’n Un ydy cyflawni ‘cynhwysiant digidol’, sef cynhwysiant cymdeithasol drwy ddefnyddio technoleg yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Rhesymwaith y prosiect ydy ‘galluogi cymunedau ac unigolion i ddefnyddio TGCh mewn ffyrdd perthnasol iddyn nhw i wella ansawdd eu bywyd, goresgyn anawsterau a chaniatáu iddynt gyflawni eu potensial cymdeithasol, economaidd a diwylliannol’.Mwy...More...

Posted by waen on Tuesday, October 25 @ 22:41:31 BST (2692 reads)
(Read More... | 7852 bytes more | Score: 4.5)

 e-Government: reaching socially excluded groups?

CymunedolA new report considers access to services as a key element of e-government. To be effective and efficient, e-government needs to reach people who need local authority services most. These are often the most disadvantaged people in communities - unemployed, people with disabilities, people with language and literacy difficulties, elderly, lone parents etc.

These groups (and others) are recognised as being at risk of a digital divide - not being able to access electronic services, and not having digital literacy skills or motivation. Accessibility is being addressed to a certain extent through web accessibility standards, or legislation such as Disability Discrimination Act (DDA). However, there are serious gaps in understanding the diverse needs of citizens and how to make e-government inclusive. Digital inclusion is core to this.

Citizens Online and IERC Ltd. have produce the report on local authorities digital inclusion activities in England. It gives an overview of councils' digital inclusion (social inclusion/ ICT) activities and identifies good practice in councils' access to service initiatives. This research aims to assist councils in developing equitable access/service strategies and provides guidance on how mainstreaming digital inclusion activities.Mwy...More...

Posted by waen on Tuesday, October 25 @ 20:52:21 BST (4916 reads)
(Read More... | 2243 bytes more | Score: 4)


     Chwilota-Search     Iaith-Language
Select Interface Language:


     I Mewn-Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Sain a Fideo BBC
Radio Cymru
Newyddion
llyn.net

© llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.108 Seconds