Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pôl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 31 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 strategaeth e-ddysgu ar gyfer Cymru / e-learning strategy for Wales

Newyddion
This is a bilingual message, the English text can be found Here
E-Ddysgu yng Nghymru: Datblygiadau Cyfredol a Barn Rhanddeiliaid ar Flaenoriaethau i`r Dyfodol

Mae`r ddogfennau yma`n darparu manylion ar gamau gweithredu cyfredol i ddefnyddio technoleg e-ddysgu mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru, a dealltwriaeth fwy eglur ynghylch sut y gallai hynny gyfrannu at hybu perfformiad a chyfrangogiad mewn dysgu. Mae`n cynnwys testun anerchiad cyweirnod gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Mae hefyd yn darparu dadansoddiad cryno o`r adborth a dderbyniwyd gan ymatebwyr i ymgynghoriad 2003 ar ddogfen 'strategaeth e-ddysgu ar gyfer Cymru‚' a gyhoeddwyd gan ELWa ac uned Cymru Ar-lein Llywodraeth y Cynulliad.

Gallwch dod o hyd i'r dogfennau yma:Yma

Mwy...More...


E-Learning in Wales: Current Developments and Stakeholder Views on Future Priorities.

This document provides details on current action to utilise e-learning technology in education and training in Wales, and understand more clearly how it might contribute to enhancing learning performance and participation. It includes the text of a keynote address by the Minister for Education and Lifelong Learning.

It also provides a summary analysis of feedback provided by respondents to the 2003 consultation on the `e-learning strategy for Wales` document, published by ELWa and the Assembly Government`s Cymru Ar-lein unit.

You can access the documents at this address:Here Source-Cymru ar lein 
     Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Related Links
· Here
· Yma
· Mwy...More...
· Here
· Lleol -Local
· More about Newyddion
· News by waen


Most read story about Newyddion:
ACCIDENT WAITING TO HAPPEN...can be AVOIDED


     Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
Excellent     Options

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

llyn.net

© llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.067 Seconds