Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 27 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 Gweledigaeth ar gyfer tai yng Nghymru - A Vision for Housing in Wales

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Yn l Fforwm Tai Cymru mewn adroddiad newydd-
Mae materion yn ymwneud thai yn creu rhaniad yng Nghymru. Maer chwyddiant ym mhrisiau tai a diffyg tai rhent fforddiadwy yn golygu bod miloedd o bobl heb gartref eu hunain. Mae amodau gwael yn dal i ddifetha miloedd o aelwydydd yng Nghymru. Bydd hyn yn cael effaith anhygoel ar gydlyniad cymdeithasol, gan olygu y bydd pobl yn cael llai o gyfleoedd mewn bywyd, a bod mwy o siawns iw hiechyd fod yn wael.Ond cred Fforwm Tai Cymru y bydd rhoi materion yn ymwneud thai yn l ar frig yr agenda wleidyddol unwaith eto, a gwneud yn siwr y bydd yn cael y buddsoddiad syn angenrheidiol iddo, yn cyfrannun ddirfawr tuag at lwyddiant Cymru ai phobl:

Bydd yn gwella iechyd
Bydd yn gyrru datblygiad cymunedol
Gall ysgogi datblygu economaidd lleol
Gall leihau troseddu
Gall wellar siawnsiau ar cyfleoedd y gellir eu cael mewn bywyd


Beth yw'r broblem? Yn syml, all nifer o bobl ddim dod o hyd i gartref fforddiadwy.
Cymru ywr ardal leiaf fforddiadwy, heblaw am Llundain a De Lloegr ehangach. Wrth edrych ledled Cymru ar aelwydydd y genhedlaeth iau sydd gweithwyr ynddynt (20 i 39 mlwydd oed), dengys adroddiadau mai 4.22 i 1 yw cymhareb y pris ty cyfartalog (123,362) yn erbyn incwm (29.241).

Mwy...More...

 • Gweledigaeth ar gyfer tai yng Nghymru (Hydref 2006)
 • Tai yng Nghymru - Heriau a Chyfleoedd Hydref 2005 (PDF: 62 kb)

  -------------------------------------------------------------------

  According to a new report published this week by the Housing Forum Wales -
  Housing is creating a more divided Wales. House price inflation and the lack of affordable rented housing has left thousands without a home of their own. Poor conditions still blight thousands of households in Wales. The consequences for social cohesion, reduced life chances and poor health are enormous.

  But Housing Forum Cymru believe that putting housing back in the political centre stage again, making sure it gets the investment it needs, will make a huge positive contribution to the success of Wales and its people:

  It will improve health
  It will drive community development
  It can stimulate local economic development
  It can reduce crime
  It can improve life chances and opportunities

  What is the problem? Many people simply cannot find an affordable home.
  Wales is the least affordable region outside London and the broader South. Recent reports show that for younger working households throughout Wales (age 20 to 39 years old) the average house price (123,362) to income ratio (29,241) is now 4.22 to 1.

 • A Vision for Housing in Wales (October 2006)
 • Housing in Wales - Challenges and Opportunities October 2005 (PDF: 32 kb) •  
       Login
  Nickname

  Password

  Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

       Related Links
  · Here
  · Mwy...More...
  · Gweledigaeth ar gyfer tai yng Nghymru
  · Tai yng Nghymru - Heriau a Chyfleoedd
  · A Vision for Housing in Wales
  · Housing in Wales - Challenges and Opportunities
  · Cymunedaun Gyntaf Llyn
  · Gwasanaethau Lleol
  · Gwynedd Communities first
  · More about Cymunedol
  · News by waen


  Most read story about Cymunedol:
  Tai Fforddiadwy - Affordable Housing


       Article Rating
  Average Score: 5
  Votes: 2


  Please take a second and vote for this article:

  Bad
  Regular
  Good
  Very Good
  Excellent       Options

  Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

  Send to a Friend  Send to a Friend

  llyn.net

  llyn.net 2002-9
  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Page Generation: 0.065 Seconds