Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 25 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 Ardal Gymraeg?

IaithThis is a bilingual message, some English text can be found Here

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu cynnal arolwg i geisio darganfod faint o ddefnydd syn cael ei wneud o'r iaith Gymraeg mewn archfarchnadoedd drwy'r sir. Pwyllgor cynllunio ardal Dwyfor sydd wedi gwneud y cais gan eu bod wedi derbyn cwyn bod llawer o arwyddion yn siop Asda ym Mhwllheli yn Saesneg yn unig.


Cysylltodd mudiad Cyfeillion Llyn 'r cwmni fis Tachwedd i gwyno nad oedd digon o Gymraeg i'w gweld yn y siop gan yrru copi o'r llythyr at y cyngor. Mae Asda wedi syrthio ar ei fai gan addo cyfieithu llawer mwy o arwyddion.

Mae nifer o arwyddion dwyieithog yn y siop ond mae amryw hefyd yn uniaith Saesneg. Dywedodd Llywydd Cyfeillion Llyn, y cyn Archdderwydd Robyn Lwis: "Roedden ni wedi deall gan Asda drwy'r wasg cyn iddyn nhw ddod (i Bwllheli) eu bod nhw'n derbyn bod hon yn ardal lle'r oedd tua 70% yn siarad Cymraeg fel iaith gynta ac y byddid yn defnyddio'r Gymraeg yn fwy eglur na'r Saesneg drwy'r siop.

"Cymrais arnaf fy hun i fynd draw ar l iddi agor i edrych dros fy hun i ba raddau yr oedd y Gymraeg wedi cael ei defnyddio. "Mae'n wir bod rhai arwyddion eitha mawr yn rhai dwyieithog ac wedi cael eu gwneud yn arbennig ar gyfer y siop. "Ond roedd 'na sbel dros 100 o wahanol arwyddion oedd heb eu cyfieithu o gwbwl ac yn uniaith Saesneg - pethau fel 'Canned Fruits', 'Dog Food' ac yn y blaen."Yr wythnos hon fe ddywedodd un o swyddogion y cyngor wrth y pwyllgor cynllunio eu bod wedi cynnal ymchwiliad gan ymweld 'r siop. Dywedodd Gruff Morris eu bod wedi cael llythyr gan y cwmni yn datgan eu bod yn "gweithio'n galed gyda'i bencadlys yn Leeds i geisio cael arwyddion newydd yn lle rhai sy ddim yn ddwyieithog".

Eglurodd y cwmni yn y llythyr fod hyn yn cymryd amser gan fod nifer o gwmnau arwyddion. "Rydym wedi cyfieithu'r arwyddion Saesneg i'r Gymraeg ac mae'r manylion wedi eu danfon i'n pencadlys," medd y cwmni.

Ychwanegodd Mr Morris fod swyddog iaith y cyngor wedi cysylltu ag uned sector breifat Bwrdd yr Iaith Gymraeg a chael sicrwydd eu bod nhw wedi cydweithio ag Asda i drefnu arwyddion dwyieithog cyn agor y siop. "Roedden nhw'n teimlo fod mwy o ddwyieithrwydd i'w gael yn siop Asda ym Mhwllheli nag yn unrhyw siop Asda arall. "Maen nhw hefyd wedi gwneud addewid i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg."

Galwodd maer Pwllheli, y Cynghorydd Alan Williams, ar y cwmni i gael polisi dwyieithrwydd ym mhob un o'i siopau yng Nghymru ac i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg wrth wneud datganiadau uchelseinydd. Cytunodd y pwyllgor i ofyn i is-bwyllgor iaith y cyngor i edrych i'r defnydd o'r Gymraeg yn holl archfarchnadoedd y sir, ac i weld faint o staff sy'n medru'r iaith.

Croesawu hynny y mae Dr Lwis: "Dyma ddylie'r polisi fod trwy Gymru ond dydi deddf yr iaith ddim yn caniatu i hynny ddigwydd. "Dyna un o'r diffygion o safbwynt yr iaith yng Nghymru - dydi'r galluoedd ddim ganddon ni i orfodi'r Gymraeg ar y sector breifat."

======================================

SUPERMARKET chain Asda face a council decision over Welsh language on signs in its Pwllheli store.

On Monday Gwynedd councillors will consider whether further action should be taken after complaints that too many signs at the shop were in English only.

Asda told the council last month, "We are working hard with our head office in Leeds to try and renew signs that are not presently bilingual." The Welsh Language Board believes there are enough Welsh signs to give the shop a bilingual feel.

sources - bbc / cyfeillion

Note: Sadwrn 28-1-07 Saturday Cafodd tri o bobl eu harestio yn ystod protest gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ym Mangor. Hwn yw'r diweddara mewn cyfres o brotestiadau gan y mudiad sy'n galw am Ddeddf Iaith newydd. Roedd aelodau wedi gorymdeithio drwy'r ddinas ddydd Sadwrn cyn meddiannu mynedfa archfarchnad Morrisons. Dywedodd llefarydd eu bod yn protestio ynglyn diffyg arwyddion dwyieithog. Cafodd posteri eu gosod ar ffenestri'r adeilad. Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod tri o bobl wedi eu harestio am achosi difrod troseddol. =====================================
Three people have been arrested during a protest in Bangor, by the Welsh Language Society, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. It was the latest in a series of protests by the group, calling for a new Welsh Language Act. They targeted the Morrisons supermarket in the north Wales town, to protest against the lack of bilingual signs. North Wales Police confirmed three people have been arrested in Bangor for minor criminal damage offences. The three were arrested after posters were fixed to the Morrisons store in Upper Bangor during the protest. The society said demonstrators gathered in the city centre and then marched to stage a sit-in at the supermarket's entrance. A spokeswoman said they were angry that Morrisons had failed to implement Welsh language policy at its Welsh stores. 
     Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Related Links
· Here
· Cymuned
· More about Iaith
· News by waen


Most read story about Iaith:
Cymraeg yn gyntaf - Welsh, give it a go!


     Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
Excellent     Options

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

llyn.net

llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.070 Seconds