Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 29 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 Lleol-Local: Canolfan Hyfforddi Forwrol i Bwllheli

Newyddionpenllyn writes "Mae Coleg Meirion-Dwyfor wedi gwneud cais am arian Ewropeaidd i adeiladu canolfan hyfforddi peirianneg morwrol dafliad carreg o farina PwIlheli. Os bydd y cais yn Ilwyddiannus, bydd adeilad yn cael ei godi ar hen safle bysiau Parry's ar stad ddiwydiannol y dref. Fe fyddai'r cyrsiau newydd yn amrywio o adnewyddu cychod i adeiladu peiriannau. Hyd yma, nid yw'r hyfforddiant ar gyfer gweithlu lleol wedi bod ar gael yn lleol er bod ffyniant marinas yng Ngwynedd, Mn a Chonwy yn golygu bod gwaith da, sydd angen lefel uchel o sgiliau, ar gael. Yn l Dafydd Wigley, 'Mae pwysigrwydd y prosiect yma yn siarad drosto'i hun bron, mae diboblogi yng nghefn gwlad Cymru yn rhywbeth sy'n fy i mhoeni yn ddirfawr, wrth i lawer o bobl ifanc lleol gael eu gorfodi i symud oddi yma oherwydd diffyg swyddi sydd angen sgiliau uchel ac sy'n talu cyflogau da. 'Mae gweledigaeth Coleg Meirion Dwyfor wrth sylweddoli pwysigrwydd prosiect fel hyn yn mynd i fynd beth o'r ffordd i greu gweithlu cryf a lleol. Ymhen rhai blynyddoedd, gobeithio y bydd manteision y ganolfan yma i'w gweld ar draws Cymru, yn enwedig ble mae'r mr a'r arfordir naturiol yn chwarae rhan allweddol.' Mae Coleg Meirion-Dwyfor yn ddeng mlwydd oed eleni, ac ar l sicrhau 400,000 gan ELWa tuag at y syniad o sefydlu canolfan forwrol, mae'r Coleg yn gobeithio gallu dathlu'r degawd yn llawn hyder. (or Llanw Ion. 2003)

Marine training Pwllheli

Coleg Meirion-Dwyfor the sixth form college in Pwllheli has made a bid for european funding to build a marine engineering center near the marina at Pwllheli. If the bid is accepted the new complex will be erected on the industrial estate, on the old Parry's coaches site. New courses will include marine engineering, boat repairs and engineering. To date this kind of training has not been available locally even though there has been a vast expansion of marinas and berths around Gwynedd. This will now mean that this kind of work with high skill levels will now be available locally. Dafydd Wigley said - " The importance of this project is evident, the de-population of rural Wales troubles me greatly, with many young people having to leave to find skilled, well paid jobs. The vision of Coleg Meirion -Dwyfor will contribute to a strong and skilled workforce. In a few years the oportunities offered by this project will be seen across Wales." Coleg Meirion-Dwyfor is ten years old this year and after securing 400,000 towards this project from ELWa, it looks forward to celebrating the fact from a position of strength and confidence for the future. " 
     Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Related Links
· Lleol -Local
· More about Newyddion
· News by waen


Most read story about Newyddion:
ACCIDENT WAITING TO HAPPEN...can be AVOIDED


     Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
Excellent     Options

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

llyn.net

llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.066 Seconds