Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 21 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 Lleol-Local: Cargo Ship Sinks of f Llŷn Coast

NewyddionA mayday call was sent out from the Swanland cargo ship at around 2am this morning from 20-miles north-west of the Llyn peninsula in north Wales after the hull cracked.
Six people were initially thought to be missing, but one man was later found alive by coastguards.
Two others were recovered from the water, the Holyhead Coastguard said.

The Swanland

Posted by waen on Sunday, November 27 @ 18:38:39 GMT (3436 reads)
(Read More... | 2751 bytes more | Score: 2)

 Lleol-Local: 25m boost for poorest areas in Wales

NewyddionNeedy Welsh areas have been given a 25 million boost to kick-start a recovery. Gwynedd will receive 1.3m.

We are working to ensure that everyone has a good standard of housing especially in our poorest communities, said Deputy Housing Minister Jocelyn Davies said.

The money will go to 36 renewal areas in 19 local authorities across the country. Renewal areas enable councils to focus activity and investment on areas that combine a need for assistance with the potential for regeneration.

Each council has its own action plan to improve housing and facilities in their renewal areas with the aim of kick starting wide-ranging investment and reversing the process of decline.

Announcing the funding at Port Talbot Jocelyn Davies said: This programme will improve the quality of life for thousands of people across Wales, helping to restore confidence in towns and villages in need of regeneration.

Posted by waen on Thursday, January 22 @ 23:05:31 GMT (1880 reads)
(Read More... | 1931 bytes more | Score: 0)

 Lleol-Local: Ffotograffiaeth digidol - Digital photography sessions

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Ymunwch n Sesiynnau Ffotograffiaeth digidol.
Pam? Dysgwch ddefnyddio camera digidol. Llwytho lluniau ir cyfrifiadur. Defnyddio photoshop ayyb.. Cwmni difyr.

I bwy? Croesawn bobol o bob oedran a gallu.

Pa bryd? 1 or gloch ar ddydd Mercher bob wythnos. O Ionawr 9 hyd fis Mawrth.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Seimon ar 01758 770468

Ym Mhle?
Hen Ysgol, Bryncroes.

Posted by waen on Sunday, January 18 @ 16:03:09 GMT (6362 reads)
(Read More... | 981 bytes more | Score: 0)

 Lleol-Local: Cynghorwyr newydd - New Councillors

CymunedolCynghorwyr newydd yn wardiau / New councillors for these wards-

Nefyn - Meinir Jones -50.5%
Morfa Nefyn - Liz Saville Roberts -53.4%
Llanengan - John Gwilym Jones -66.59%

Dim newid / No change or uncontested (*)-

Aberdaron- William Gareth Roberts -57.73%
Abererch - Richard Parry Hughes (*)
Botwnnog - Evan Hall Griffiths (*)
Efailnewydd/Buan - Tomos Evans (*)
Llanaelhaearn - William Arthur Evans (*)
Llanbedrog - William Penri Jones (*)
Pwllheli (south) - Alan Williams (*)
Pwllheli (North) - Michael Sol Owen -42.7%
Tudweiliog - Seimon Glyn (*)

Posted by waen on Friday, June 11 @ 13:55:28 BST (2175 reads)
(Read More... | Score: 0)

 Lleol-Local: Ln y Rhiw- Dim ymchwiliad cyhoeddus

Newyddionpenllyn writes "Mae cefnogwyr ln newydd y Rhiw yn dathlu wedi i Sue Essex, Gweinidog Amgylchedd llywodraeth y Cynulliad benderfynu na fydd ymchwiliad cyhoeddus i adeiladu'r ln wrth Sarn y Plas. Roedd dros gant wedi ysgrifennu i gefnogi'r cynlluniau a phymtheg yn erbyn. 'Rydw i'n falch iawn ein bod wedi cael sl bendith y Cynulliad i fwrw ymlaen A'r cynllun yma,' meddai'r Cynghorydd Dafydd lwan, Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd. 'Mae'n sefyllfa anodd, oherwydd cyfoeth amgylcheddol, gweledol a hanesyddol yr ardal, ac mae'r Cyngor wedi ymgynghori a thrafod yn helaeth i chwilio am yr ateb gorau. Y mae arbenigwr annibynnol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, CADW a'r Cyngor Cefn Gwlad yn cytuno mai'r opsiwn yma yw'r gorau dan yr amgylchiadau.' Bydd y gost o adeiladu'r ffordd newydd tua 2 filiwn ac mae'r Cyngor wedi cael addewid o arian gan y Cynulliad. Y gobaith yw dechrau ar y gwaith yn yr hydref. Mae Gwydion Thomas, mab R. S. Thomas wedi datgan y bydd yn parhau i wrthwynebu'r cynllun. (or Llanw Ion. 2003) "

Posted by waen on Sunday, January 26 @ 17:02:07 GMT (971 reads)
(Read More... | 1724 bytes more | Score: 0)

 Lleol-Local: Canolfan Hyfforddi Forwrol i Bwllheli

Newyddionpenllyn writes "Mae Coleg Meirion-Dwyfor wedi gwneud cais am arian Ewropeaidd i adeiladu canolfan hyfforddi peirianneg morwrol dafliad carreg o farina PwIlheli. Os bydd y cais yn Ilwyddiannus, bydd adeilad yn cael ei godi ar hen safle bysiau Parry's ar stad ddiwydiannol y dref. Fe fyddai'r cyrsiau newydd yn amrywio o adnewyddu cychod i adeiladu peiriannau. Hyd yma, nid yw'r hyfforddiant ar gyfer gweithlu lleol wedi bod ar gael yn lleol er bod ffyniant marinas yng Ngwynedd, Mn a Chonwy yn golygu bod gwaith da, sydd angen lefel uchel o sgiliau, ar gael. Yn l Dafydd Wigley, 'Mae pwysigrwydd y prosiect yma yn siarad drosto'i hun bron, mae diboblogi yng nghefn gwlad Cymru yn rhywbeth sy'n fy i mhoeni yn ddirfawr, wrth i lawer o bobl ifanc lleol gael eu gorfodi i symud oddi yma oherwydd diffyg swyddi sydd angen sgiliau uchel ac sy'n talu cyflogau da. 'Mae gweledigaeth Coleg Meirion Dwyfor wrth sylweddoli pwysigrwydd prosiect fel hyn yn mynd i fynd beth o'r ffordd i greu gweithlu cryf a lleol. Ymhen rhai blynyddoedd, gobeithio y bydd manteision y ganolfan yma i'w gweld ar draws Cymru, yn enwedig ble mae'r mr a'r arfordir naturiol yn chwarae rhan allweddol.' Mae Coleg Meirion-Dwyfor yn ddeng mlwydd oed eleni, ac ar l sicrhau 400,000 gan ELWa tuag at y syniad o sefydlu canolfan forwrol, mae'r Coleg yn gobeithio gallu dathlu'r degawd yn llawn hyder. (or Llanw Ion. 2003)"

Posted by waen on Sunday, January 26 @ 17:00:45 GMT (925 reads)
(Read More... | 2588 bytes more | Score: 0)


     Chwilota-Search     Iaith-Language
Select Interface Language:


     I Mewn-Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Sain a Fideo BBC
Radio Cymru
Newyddion
llyn.net

llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.084 Seconds